تعداد مقالات: 294
2. مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 1-34

غلامرضا خواجه سروی؛ محمد جواد فتحی؛ محمد اسفندیاری


4. نقش مساجد و کانون های مذهبی درشکل گیری نهضت امام خمینی)ره( در مراغه

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 1-19

منصور پورمؤذن


5. دانلود فایل یکجا سال چهارم / پاییز 1394 / شماره 14

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 0-0

0 0


7. نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 9-26

سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ احسان لشکری؛ مسعود جاسم نژاد


8. تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 7-33

حسین ارجینی؛ عیسی مولوی وردنجانی


9. مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 7-26

محمدحسن حبیبیان


15. روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 7-30

محمدحسین جمشیدی؛ داود سبزی


17. تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم برای حفظ انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 9-34

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ حسین آجورلو


19. مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی(ع)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 9-28

اصغر افتخاری؛ سید علی مرتضوی امامی


20. کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 7-24

محسن قمی؛ سید مهدی فقیهی واعظی


21. مبانی کلامی پیدایش و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 7-34

ابراهیم کلانتری؛ سیدمهدی موسوی


22. بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 7-26

عظیم ایزدی اودلو؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسّلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی