پژوهش های انقلاب اسلامی (ROIR) - مقالات آماده انتشار