دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

محمدصادق جلالی راد؛ ابراهیم متقی؛ روزیتا سپهرنیا


2. معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

بهزاد مرادیان مرادحاصلی؛ احمد آذین؛ مسعود جعفری نژاد