2. واکنش‌های امام خمینی نسبت به تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 79-98

محمدصادق کوشکی؛ سید شهاب لاجوردی


3. بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 103-128

بهرام اخوان کاظمی


6. واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 73-96

مهدی پیروزفر؛ سیدامیررضا فغانی؛ رامین ولی زاده میدانی


7. ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 81-102

علی اکبر جعفری؛ سیدمحمدجواد قربی


8. بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 75-94

سیدحسین علیانسب؛ حسن صالحی؛ سید جلال موسوی شربیانی


9. تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 73-96

محسن رضائی جعفری؛ علیرضا آقاحسینی؛ علی علی حسینی؛ محمدرضا دهشیری


11. آسیب شناسی الگوی عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه مطهری و امام خمینی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 67-95

جعفر رضایی؛ علی علی حسینی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی


15. گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 75-96

فریبا سادات محسنی سهی


16. همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 83-110

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ رضا بهرامی


19. جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 121-144

دکتر محمدباقر خرمشاد؛ مجید نجات‌پور


20. ماهیت پیشرفت اسلامی دراندیشه امام خمینی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 93-113

عطاالله رفیعی آتانی


22. نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند»

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 81-105

ماشالله ایزدی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ علیرضا ابطحی


25. بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 83-108

سید محمدجواد قربی؛ سید صدرالدین موسوی