تحلیل و بررسی مواجهه وفای به عهد و منافع ملی در روابط بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

چکیده

از جمله مسائل و چالش­های روابط بین­الملل، الزام حوزه سیاست خارجی در مبانی اخلاقی است؛ مسلم است که جدی­ترین و طولانی­ترین روابط در گستره زمان، روابط دولت­ها و قراردادهایی است که بین آن­ها منعقد گردیده است در واقع، پایبندی دولت­ها به تعهداتشان به عنوان موضوع اخلاقی در عرصه روابط کشورها با یکدیگر مورد مناقشه می­باشد. مسئله اصلی در این تحقیق، مبتنی بر این سوال است که آیا می­شود جهت حفظ و پیشبرد منافع ملی از اصول اخلاقی سیاست خارجی و به عبارتی از پایبندی به تعهداتی که در قراردادها صورت گرفته است، عدول کرد؟ یافته­های تحقیق، حاکی از آن است که سیاست­های اعمال شده در این حوزه، مبتنی بر تفکر اندیشمندان در کاربست مفاهیم واژه­های «تعهد» و «منفعت» در روابط بین­الملل است. به طور کلی دو رویکرد در این حوزه وجود دارد؛ سیاستی که منافع ملی را اولویت قرار می­دهد و رویکردی که معیار را در رفتار میان دولت­ها ارزش­های اخلاقی می­داند. روش تحقیق حاضر که استنتاج در نظرات و رفتار دولت­مردان در نظام بین­الملل است به صورت توصیفی- تحلیلی مورد بهره­برداری قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Exposure to Loyalty and National Interests in International Relations

نویسندگان [English]

  • iesa molavi vardanjani 1
  • Davood Feizafra 2
1 دانشجو
2 Ozvr heiat elmi azad shahre qods
چکیده [English]

Among the issues and challenges of international relations are the foreign policy requirements of ethical principles; it is clear that the longest and longest relations in the time span are the relations of governments and the contracts between them, in fact, the commitment of governments to their obligations as ethical subjects. In the field of relations between countries is disputed. The main question in this research is based on the question whether it is possible to derogate from the ethics of foreign policy and, in other words, adhere to the commitments made in the treaties in order to safeguard and advance national interests. The findings of the research indicate that the policies implemented in this field are based on the thinking of the thinkers in applying the terms 'commitment' and 'benefit' in international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faithfulness to the Covenant
  • National Interest
  • international relations
  • Islamic Thought