بیداری اسلامی در مصروتاثیرپذیری آن ازانقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه الهیات ومعارف دانشگاه پیام نورقم

چکیده

در میان کشورهای اسلامی، مصر از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است به دلایل مختلف ازجمله، وجود دانشگاه الازهر، حرکت اخوان المسلمین، مصلحان بزرگ، دین اسلام، تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران در ماهیت اسلامی انقلاب مصر با توجه به پیشینه بلندی که در اسلام‌گرایی دارد نمی‌‌توان تشکیک کرد.
مصر پیشتاز حرکت‌‌های اسلام‌گرایانه در جهان اسلام است و تبلور آن اخوان المسلمین است. به همین سبب مقابله باجنبش اخوان المسلمین ومبارزه باآن وکنترل اسلام‌گرایی در مصر یکی از سیاست‌‌های غرب و امریکا در بیداری اسلامی است، در این پژوهش به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در مصربربیداری اسلامی مصر،و شخصیت‌‌های تأثیرگذار بر بیداری اسلامی در آن کشور و خواسته‌‌ای مردم مصر در بیداری اسلامی پرداخته شده این پژوهش تحلیلی وکتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بیداری اسلامی در مصروتاثیرپذیری آن ازانقلاب اسلامی ایران

نویسنده [English]

  • hosain esmaily
gorop.elaheyaj and maaref.u.qom
چکیده [English]

در میان کشورهای اسلامی، مصر از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است به دلایل مختلف ازجمله، وجود دانشگاه الازهر، حرکت اخوان المسلمین، مصلحان بزرگ، دین اسلام، تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران در ماهیت اسلامی انقلاب مصر با توجه به پیشینه بلندی که در اسلام‌گرایی دارد نمی‌‌توان تشکیک کرد.
مصر پیشتاز حرکت‌‌های اسلام‌گرایانه در جهان اسلام است و تبلور آن اخوان المسلمین است. به همین سبب مقابله باجنبش اخوان المسلمین ومبارزه باآن وکنترل اسلام‌گرایی در مصر یکی از سیاست‌‌های غرب و امریکا در بیداری اسلامی است، در این پژوهش به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در مصربربیداری اسلامی مصر،و شخصیت‌‌های تأثیرگذار بر بیداری اسلامی در آن کشور و خواسته‌‌ای مردم مصر در بیداری اسلامی پرداخته شده این پژوهش تحلیلی وکتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • بیداری اسلامی
  • جنبش مردم مصر
  • اسلام‌گرائی
  • اخوان المسلمین