بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام

3 دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان

چکیده

گرچه تاکنون محققان به صورت جداگانه به بررسی ویژگی‌های جاهلیت اولی و مدرن پرداخته‌اند، اما کمتر به وجوه تمایز این دو جاهلیت توجه نموده‌اند، ازاین‌رو مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد ابعاد، زوایا ووجوه تمایز این دو جاهلیت را به بحث و بررسی بگذارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که جاهلیت اوّلی، در ازدحام تعصّب قبیله‌ای و حزبی، زنده به گور کردن دختران، تبرّج و خودآرایی، قمار و غنا و بت‌پرستی مزمن خود را نمایاند. گرچه ریشه‌های پیدایش جاهلیت مدرن متمایز از جاهلیت اولی است، اما در واقع تمام ویژگی‌های جاهلیت اولی را در بطن خود دارد که درگذر زمانه رنگ و لعابی نو یافته‌اند. در حالی‌که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گسترش حاکمیت دین اسلام در دنیای سکولار امروزی، ضمن بستر سازی حکومت جهانی مهدی(عج) و نحوه آمادگی برای حکومت مصلح جهانی، سایر نسل‌ها را نیز به تلاش و پویایی در تهیه مقدمات ظهور و فراگیر شدن حکومت اسلامی در جهان فراخوانده، تا بدین وسیله ریشه‌های جاهلیت مدرن از بین رفته و مردم جهان در حکومت مهدوی و الهی به سعادت برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Differences Between Early and Modern Ignorance in the Qur'an, Hadiths and Narrations And The Role of The Islamic Revolution Of Iran In Eliminating Modern Ignorance

نویسندگان [English]

  • sh ghazavi 1
  • ف ف 2
  • ل ا 3
1 tehran
2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام
چکیده [English]

Although, researchers have studied the characteristics of early and modern ignorance separately, but less attention have been paid to the differences between the two ignorance, so the present article tries to use a descriptive-analytical method to discuss these different dimensions, angles and aspects of these two.
The results of the research indicate that the first ignorance, in the midst of tribal and partisan prejudice, showed itself by burying girls alive, self-decoration, gambling, and idolatry. The origins of modern ignorance are distinct from the first ignorance, but in fact it has all the features of the first ignorance in it that have found a new color and glaze over time. While with the victory of the Islamic Revolution of Iran and the expansion of the rule of Islam in today's secular world, while laying the groundwork for the Vali Asr world government and how to prepare for a world peaceful government, invite other generations also to strive and get prepared for emergence and establishment of an Islamic government in the world, in order to destroy the roots of modern ignorance and the people of the world to prosper in the Mahdavi and divine government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First Ignorance
  • Modern Ignorance
  • Islamic Revolution of Iran
  • Quran
  • Narrations