بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام

3 دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان

چکیده

گرچه تاکنون محققان به صورت جداگانه به بررسی ویژگی های جاهلیت اولی و مدرن پرداخته اند، اما کمتر به وجوه تمایز این دو جاهلیت توجه نموده اند، از این رو مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی می کوشد ابعاد، زوایا ووجوه تمایز این دو جاهلیت را به بحث و بررسی بگذارد.
   نتایج تحقیق حاکی از این است که جاهلیّت اوّلی، در ازدحام تعصّب قبیله­ای و حزبی، زنده به گور کردن دختران، تبرّج و خودآرایی، قمار و غنا و بت پرستی مزمن خود را نمایاند. گرچه ریشه­های پیدایش جاهلیت مدرن متمایز از جاهلیت اولی است، اما در واقع تمام ویژگی­های جاهلیت اولی را در بطن خود دارد که درگذر زمانه رنگ و لعابی نو یافته­اند. در حالی­که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گسترش حاکمیت دین اسلام در دنیای سکولار امروزی، ضمن بستر سازی حکومت جهانی مهدی (عج) و نحوه آمادگی برای حکومت مصلح جهانی، سایر نسل ها را نیز به تلاش و پویایی در تهیه مقدمات ظهور و فراگیر شدن حکومت اسلامی در جهان فراخوانده، تا بدین وسیله ریشه­های جاهلیت مدرن از بین رفته و مردم جهان در حکومت مهدوی و الهی به سعادت برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the differences between early and modern ignorance in the Qur'an, hadiths and narrations and the role of the Islamic Revolution of Iran in eliminating modern ignorance

نویسندگان [English]

  • sh ghazavi 1
  • ف ف 2
  • ل ا 3
1 tehran
2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام
چکیده [English]

Although researchers have studied the characteristics of early and modern ignorance separately, but less attention has been paid to the differences between these two ignorances, so the present article tries to use a descriptive-analytical method to measure the dimensions, angles and differences between these two ignoramuses. Discuss.
The results of the research indicate that the first Jahiliyyah, in the midst of tribal and partisan prejudice, showed itself by burying girls alive, ostriches and self-adornment, gambling and riches, and chronic idolatry. Although the origins of modern ignorance are distinct from the first ignorance, in fact it has all the features of the first ignorance that have found a new color and glaze over time. While with the victory of the Islamic Revolution of Iran and the expansion of the rule of Islam in today's secular world, while laying the groundwork for the world government of the Mahdi (pbuh) and how to prepare for a world peaceful government, other generations also strive to prepare for the emergence and The spread of Islamic rule in the world is called, so that the roots of modern ignorance are destroyed and the people of the world prosper in Mahdavi and divine rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First Ignorance
  • Modern ignorance
  • Islamic Revolution of Iran
  • Quran
  • Narrations