راهکارهای رسانه ای باورپذیری کارآمدی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

کارآمدی «نظام جمهوری اسلامی» از عمده‌ترین مباحثی است که از آغاز دهه چهارم انقلاب مورد توجه جدی قرار گرفته است. بروز برخی سوء مدیریت‌ها همراه با تمرکز سیاست‌های خصمانه دشمنان بر اجرای استراتژی «ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی» سبب گردیده تا شبهه ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی در جامعه قوت گیرد. در برابر این اقدامات، تلاش برای تقویت باور مردم به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، مساله‌ای استراتژیک برای نظام به شمار می‌رود که تردید و تشکیک در آن، نخست موجب بحران مشروعیت ثانویه و در نهایت منجر به تزلزل در ستون‌های مقبولیت نظام در بین افکار عمومی می‌شود. در این راستا رسانه‌ها مهمترین بستر آگاهی بخشی و تاثیرگذاری برای تقویت باور مردم به کارآمدی نظام هستند. هدف این پژوهش ارائه راهکارهای رسانه‌ای باورپذیری کارآمدی انقلاب اسلامی است. تحقیق در زمره تحقیقات کیفی است و با روش مصاحبه انجام شده است. «آسیب شناسی سیاست‌های نادرست دولتی و برجسته‌سازی نتایج این سیاست‌ها در زندگی مردم»، «نقد منطقی و واقع بینانه از فعالیت‌های بخش‌های مختلف نظام»، «ارتقای سطح آگاهی و تحلیل مردم از مسائل جامعه در حوزه‌های مختلف»، «ارتقای مطالبات عمومی نسبت به تحقق اهداف انقلاب اسلامی»، «تقویت فرهنگ مطالبه‌گری مدیریت کارآمد در سطح جامعه و عدم بی‌تفاوتی نسبت به چگونگی عملکرد مسئولان»، «فرهنگ‌سازی در زمینه ضرورت پاسخگویی مسئولان و نهادها به مردم» برخی از نتایج این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The credible media strategies of the effectiveness of the Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

  • Maryam Hayek
researcher. Islamic Republic of Iran Broadcasting
چکیده [English]

The effectiveness of the "Islamic Republic of Iran" is one of the main issues that have been considered at the beginning of the fourth decade of the revolution. The emergence of some maladministration, along with the focus of the hostile policies of enemies on the implementation of the "Ineffectiveness of the Islamic Republic" strategy, has led to doubts over the ineffectiveness of the Islamic Republic system in society. Against these measures, attempts to strengthen the beliefs of the people in the efficiency of the Islamic Republic system are a strategic issue for the system, where the skepticism firstly causes a secondary legitimacy crisis and ultimately leads to a shake in the pillars of acceptability The system is among the public opinion.In this regard, one of the most important media actions is to provide credible media solutions for the achievements of the Islamic Revolution based on "the concepts and mental statements of the people of every province." This research aims to provide credible media solutions for the achievements of the Islamic Revolution. In terms of the research method, the research is qualitative research and the information required for research in two stages is achieved using semi-structured and deep interview techniques.the pathology of public policy pathology and highlighting the results of these policies in the life of the people, "enhancing public demands on the realization of the goals of the islamic revolution," enhancing the culture of demanding effective management at the level of society, and the lack of differences regarding the performance of the authorities, "culture in the necessity of accountability of officials and institutions to people" is some of the results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "islamic revolution"
  • "Efficiency"
  • "efficiency of islamic revolution"
  • " achievements of islamic revolution"
  • "media persuasion"