وضعیت‌شناسی عفاف وحجاب در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعات سیاسی و انقلاب اسلامی/ مدیر گروه

2 دانش آموخته حوزه علمیه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنو لوژی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران.

چکیده

یقیناً پایبندی به عفاف و بارزترین مصداق آن حجاب بعنوان حکم واجب دینی و ارزشی اخلاقی واجد پیامدهای مثبت وتاثیر گذار در سلامت، امنیت ورشد وتعالی هر جامعه انسانی و ازجمله اولین موضوعاتی که، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان راهبرد ی کلان در دیدگاه امام خمینی(ره) و در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی‌ها و تصویب قوانین مورد توجه قرار گرفت و بدیهی است که، نفس تشکیل حکومت بر مبنای دین اسلام، دلیلی عقلانی است که موجب گردیده الزام به عفاف وحجاب در قوانین جمهوری اسلامی ایران طرح ومقرراتی برای آن وضع شود. این پژوهش درصدد بررسی وضعیت پایبندی به عفاف درجهار دهه بعد از انقلاب اسلامی با احصاء اعم و انواع سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ها و اقدامات است تا وضعیت موجود، مقدورو مطلوب پایبندی به عفاف روشن گردد. ضرورت تحقیق پیش رو این است که، علی‌رغم اینکه تشکیل نظام اسلامی موجب شد، زمینه و بسیاری ازملزومات مقتضی برای اجرای قوانین اسلام واز جمله عفاف وحجاب فراهم آید، اما با نگاهی واقع بینانه به وضعیت موجود و چالش‌های پیش رو شاهدیم که هنجارشکنی وعدم پایبندی برخی به عفاف وحجاب در جامعه به شکل هنجار رایج مطرح شده است و بعید نیست اگر چاره‌جویی انجام نگیرد بعنوان یک عرف مقبول نگریسته شود. بنابراین بازخوانی عفاف در مبانی و سنخ‌شناسی مفهوم عفاف بعنوان حق یا تکلیف و واکاوی اقدامات انجام گرفته برای آگاهی از وضعیت موجود جامعه در پایبندی به دلیل آگاهی از لزوم اصلاح ویا تکمیل در راستای سوق پیدا کردن جامعه به سوی وضعیت مقدور با توجه به ظرفیت‌ها و در چشم‌انداز موسع‌تر به سوی وضعیت مطلوب و راهکارها ضروری می‌نماید. روش پژوهش از نوع کاربردی واز جهت روش توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Chastity and Hijab in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • nyyarah ghavi 1
  • Masoumeh Amirloo 2
1 Assistant professor at Research Institute for Islamic Sciences and Culture
2 Graduate of the seminary and master of medical biotechnology, Tehran University of Medical Sciences.
چکیده [English]

Adherence to chastity and hijab as the most prominent example of it and as an obligatory religious and moral value rule which have positive and effective consequences on the health, security, growth and excellence on any human society, has certainly been one of the first issues after the victory of the Islamic Revolution as a grand strategy in Imam Khomeini’s view and in policy-making, planning and passing laws. It is obvious that the very formation of a government based on the religion of Islam in Iran is a rational reason that would led to the requirement of chastity and hijab in the laws. This study seeks to examine the status of adherence to chastity in four decades after the Islamic Revolution by studying the enumerating a variety of policies, programs and actions in order to clarify the current situation and possible and desirable adherence to chastity. The necessity of the forthcoming research is that, despite the fact that the formation of the Islamic system caused the necessary grounds and many requirements for the implementation of Islamic laws, including chastity and hijab, but with a realistic view of the current situation and the challenges ahead, we see that breaking the norm and non-adherence of some females to chastity and hijab in society has been raised as a common norm and it is not unlikely that if no solution is found, it will be considered as an acceptable custom. Therefore, re-reading chastity in the principles and typology of the concept of chastity as a right or duty and analyzing the measures taken to be aware of the current state of society in adherence due to be awareness of the need for reform or completion in order to lead society to the possible situation according to capacity is necessary. The research method is the applied one and descriptive-analytical in its method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chastity
  • hijab
  • Islamic Republic of Iran
  • Law