بازخوانی مسئله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، مدرس دانشگاه پیام نور، آبادان، ایران.

2 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب( گرایش جامعه شناسی سیاسی) دانشگاه شاهد، تهران، ایران .

چکیده

بنا بر مدنی­الطبع بودن نوع بشر، امنیت به ‌عنوان یک مقوله فطری در طول تاریخ در ابعاد و سطوح مختلف، مورد توجه همه نظام‌ها سیاسی، ادیان، مکاتب و ایدئولوژی‌ها بوده است. تثبیت، نهادینگی و دغدغه­مندی مسئله امنیت در ابعاد و سطوح مختلف آن به‌طور اخص بعد فرهنگی در سطح جامعه، نقش غیره قابل‌انکاری در پایداری و ضرورت نظم اجتماعی، حیات سیاسی مطلوب و دست‌یابی به پیشرفت و توسعه مادی ـ معنوی در همه نظام‌های سیاسی دارد و داشته است .در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای ـ اسنادی با تحلیل بیانات رهبر انقلاب به واشکافی و تحلیل مقوله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته ­شود. در این راستا مساعی برآن است به این سؤال پاسخ دهد که در منظومه فکری و نگاه مدیریتی مقام معظم رهبری، امنیت فرهنگی چه جایگاهی دارد؟ نسبت فرهنگ وامنیت چگونه ارزیابی می‌شود؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ همواره در تئوری‌ها و نظریه‌پردازی‌های مدیریت اجتماعی، به عنوان محوریت و شاکله ساختاردهی و سازماندهی نظام اجتماعی مطرح بوده است، اخیراً با مطرح‌شدن پاردایم جهانی‌شدن فرهنگ و رشد فناوری‌های ارتباطی ـ اطلاعاتی، بر اهمیت آن افزوده‌ شده است. انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان حرکت و جنبشی فرهنگی به این مسئله به صورت ویژه توجه داشته است. در بیانات و آثار مختلف رهبر انقلاب، اغلب نابسامانی‌ها، معضلات و ناهنجاری‌­های اجتماعی، معلول اختلال و هرج مرج موجود در قرارگاه فرهنگی کشور بوده؛ از این‌رو با تکیه ‌بر مبانی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی اسلامی، تزریق امنیت فرهنگی و برون‌رفت از وضعیت موجود با اخلاق­محوری، معنویت­گستری، عقلانیت، در قالب کار جهادی، خدمت­محوری، سبک زندگی ایرانی ـ  اسلامی، تمدن نوین اسلامی، آتش به اختیار بودن همه اقشار جامعه امکان‌پذیراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflecting on the Issue of Cultural Security in the Religious Democratic Political System (Emphasizing the Supreme Leader's Insights, Attitudes, and Actions)

نویسندگان [English]

  • farzaneh dashti 1
  • HADIS BAGHERI 2
1 Political Science, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Abadan, Iran.
2 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب( گرایش جامعه شناسی سیاسی) دانشگاه شاهد، تهران، ایران .
چکیده [English]

 According to the civilization of humankind, security has been the focus of all political systems, religions, schools, and ideologies throughout history, at various levels and levels. Consolidation, institutionalization, and concern for the security issue at various levels and levels, in particular the cultural dimension at the community level, play an indispensable role in the sustainability and necessity of social order, favorable political life, and the attainment of material and spiritual development in all political systems. In this research, it has been attempted to analyze and analyze cultural revolution in the political system of the Islamic Republic of Iran by descriptive-analytical method and library-documentary studies by analyzing the statements of the leader of the revolution. In this regard, efforts are being made to answer the question of what is the cultural security of the supreme leadership's thinking and management system. How is the ratio of culture and security assessed? The findings of the study indicate that culture has always been a central focus of theories and theories of social system organization and organization in social management theories and theories. The Islamic Revolution of Iran as a movement and cultural movement has paid special attention to this issue. In various statements and works of the revolutionary leader, most of the social disturbances, problems and anomalies have been caused by disorder and chaos in the cultural base of the country; Ethics, spirituality, rationality, in the form of jihadism, self-service, Iranian-Islamic lifestyle, modern Islamic civilization, fire are available to all segments of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Culture
  • Religious Democracy
  • Ayatollah Ali Khamenei
  • Jihad Work