تقابل ساختار – کارگزاردر انقلاب 2011 میلادی مصر و مقایسه آن با انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اینکه انقلاب ها می آیند یا آورده می شوند در نظریات مختلف ساختار گرایی و کارگزار محور پاسخ های متفاوتی یافته است . پژوهش حاضر در صدد تحلیل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ناکامی انقلاب 2011 میلادی مصر در لوای تقابل ساختار – کارگزار می باشد بنابر این در پاسخ به این سوال که کارگزار انقلاب اسلامی ایران چگونه از تقابل ساختار بین المللی وقت به نفع خود بهره برداری کرد و به پیروزی رسید و بالعکس برای کارگزار انقلاب مصر این توفیق موقتی بود و درنهایت شکست خورد؟ مقایسه ساختار های بین المللی هنگام وقوع دو انقلاب ایران و مصر در دو دوره زمانی متفاوت و آشنایی با نحوه استفاده از فرصت ها توسط کارگزار انقلاب در ایران و عدم توفیق پایدار کارگزار مصر از اهمیت بالایی برخوردار است که این تحقیق در صدد کالبد شکافی این مسئله می باشد .در این تحقیق در صدد هستیم بیان کنیم که چگونه کارگزاران انقلاب اسلامی ایران از قبیل رهبری، نیروهای اجتماعی و ارتش توانستند در مقابل ساختار بین الملل، نظام سیاسی مورد نظر خود تثبیت نمایند اما در مصر این توفیق حاصل نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The enconnter of structure . agent in Egypt 2011 revolution and comparing it to Islamic republic of iran revolution

نویسنده [English]

  • mojtaba ghanbari
azad university of ilDepartment of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iranam
چکیده [English]

We the revolution are coming or bringing in different theories of structure lism and agent oriented is of different answers. The present study is seeking to analys the success of Islamic republic of iran revolution the encounter of structure agent so answering the question of how the agent in case of iran benifited from the confradication of that time stracture and successed but in Egypt this was a temporary success and failed at the end? Comparing the international structure of time and familiarity withe the how of using failure of egyption agent failure is great importance white is the main focus of this study analysis.
In this research, we are trying to explain how the agents of the Islamic Revolution of Iran, such as leadership, social forces and the army, were able to stabilize their political system in front of the international structure, but this success was not achieved in Egypt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure
  • Agent
  • Iranian revolution
  • Egypt revolution
  • islamisits