شناسایی تصاویر و ابرتصویر ارائه شده توسط بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با رویکرد تصویرسازی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه آینده پژوهی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه امام حسین ع، تهران ایران

چکیده

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، همزمان با دهه فجر سال 97 از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و انتشار یافت. به باور محققان، یکی از ابزارهایی که این بیانیه توانسته است در جهت تحقق خود به کار ببندد استفاده از رویکرد تصویرپردازی است. در این رویکرد که یکی از ابزارهای آینده‌پژوهی است سهم کارگزاران در تحقق آینده بالا تلقی شده و از طریق تصویرسازی از این آینده تلاش می‌شود تصویر عمومی بازیگران از آینده را هم افزا کرده و به سمت افق واحد رهنمون کنند و نتیجه آن حرکت جمعی بازیگران به سمت آن افق واحد خواهد بود.
در این پژوهش تلاش شده است اولاً ویژگی‌های رویکرد تصویرپردازی در این بیانیه شناسایی شده و ثانیاً تصاویر موجود در بیانیه استخراج شوند. به منظور تحقق هدف اول از روش تحلیل مضمون استفاده شده و پس از مصاحبه با خبرگان در خصوص تلقی آنها از تصویرپردازی در بیانیه گام دوم، این مصاحبه‌ها جمع‌بندی شده و 43 مضمون پایه از آنها استخراج شده است. این مضامین، تشکیل‌دهنده 14 مضمون سازمان‌‌دهنده بوده و در نهایت از دل آنها 4 مضمون فراگیر استخراج شد.
در جهت تحقق هدف دوم پژوهش، با برگزاری پنل خبرگی، گزاره‌های ناظر به تصاویر در بیانیه استخراج و با یکدیگر تلفیق شده و تصاویر مختلفی که در بیانیه موجود بودند از این طریق استخراج شدند. در نهایت نیز با تلفیق این تصاویر، ابرتصویر آینده انقلاب اسلامی استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the images and metamorphosis provided by the second step statement with a future illustration approach

نویسندگان [English]

  • mohammadreza arabbafrani 1
  • mehdi mohtadi 2
1 Faculty member of the Department of Futurology, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Faculty member of the Department of Executive Management, Faculty of Management and Planning, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The statement of the second step of the Islamic Revolution was compiled and published by the Supreme Leader of the Revolution at the same time as the Fajr decade of 1997. Researchers believe that one of the tools that this statement has been able to use to achieve its realization is the use of imaging approach. In this approach, which is one of the tools of futures research, the share of agents in the realization of the future is considered high and through illustration of this future, an attempt is made to enhance the general image of the actors of the future and lead to a single horizon. It will be a single horizon.
In this research, firstly, the characteristics of the imaging approach in this statement have been identified and secondly, the images in the statement have been extracted. In order to achieve the first goal, the content analysis method was used and after interviewing the experts regarding their perception of imagery in the second step statement, these interviews were summarized and 43 basic themes were extracted from them. These themes constituted 14 organizing themes and finally 4 all-encompassing themes were extracted from them.
In order to achieve the second goal of the research, by holding an expert panel, the statements regarding the images in the statement were extracted and combined with each other, and the various images that were in the statement were extracted through this. Finally, by combining these images, the super-image of the future of the Islamic Revolution was extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Step Statement
  • Illustration
  • Future Research
  • Images in Second Step Statement