بررسی حربه ها و مصادیق فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام در ۴۰ سال اول انقلاب با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه معارف، قم، ایران

چکیده

            رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم علاوه بر بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهل سال اول انقلاب به تبیین دشمنی‌های صورت گرفته از سوی غرب و دولتهای استکباری پرداختند. یکی از مهمترین محورهای این تحلیل، بیان عناصر غیر اخلاقی دشمن در مواجهه با انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت و مظلومان عالم بوده که با عناصری از این قبیل بیان می‌شود: «خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه‌ نشان دادن واقعیّتها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ.» وقوع انقلاب اسلامی در زمانی بود که «سقوط اخلاقی روزافزون غرب» قطعی بوده و «توسعه لجنزارهای فساد، برای زدودن اخلاق و معنویّت در بخشهای عمده‌ی عالم » محور اصلی جبهه استکباری غرب بوده است. به همین خاطر غرب در مقابل انقلاب اسلامی در چهل سال اول آن، عمدتا از عناصر غیر اخلاقی «فریب و خدعه و دروغ» بهره می‌گیرد. تبیین بهره‌گیری دشمن از عنصر فریبکاری، برای سلطه‌پذیری در جهان اسلام هدف اصلی این تحقیق است. این امر هم در بیانیه گام دوم محور بحث رهبر معظم انقلاب بوده و هم در طول رهبری خود با بیان و بنان بر آن تأکید داشتند. با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر بیانیه گام دوم و با رویکرد اسنادی و رجوع به منابع کتابخانه‌ای تبیینی از استفاده دشمن از این عنصر غیر اخلاقی صورت خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the tactics and examples of deception of the enemy in dominating the Islamic world in the first forty years of the revolution from the perspective of the second step statement

نویسنده [English]

  • abuzar Rajabi
Assistant Professor and Faculty Member of Ma'aref University
چکیده [English]

In the statement of the second step, in addition to stating the achievements of the Islamic Revolution in the first forty years of the revolution, the Supreme Leader explained the hostilities committed by the West and the arrogant governments. One of the most important axes of this analysis is the expression of the immoral elements of the enemy in the face of the Islamic Revolution and the Resistance Front and the oppressed of the world, which is expressed with such elements as: "It is hopeful to magnify small and small flaws, to show or deny great virtues." The Islamic Revolution took place at a time when the "growing moral collapse of the West" was certain and "the development of sludges of corruption to eradicate morality and spirituality in major parts of the world" was the main axis of the arrogant Western front. For this reason, in the face of the Islamic Revolution in the first forty years, the West mainly uses the immoral elements of "deception and deceit and lies." The main purpose of this study is to explain the enemy's use of the element of deception for domination in the Islamic world. This was the focus of the Supreme Leader of the Revolution in the second step statement and they emphasized it during their leadership.With a descriptive-analytical method and focusing on the statement, we will take the second step and with a documentary approach and reference to the sources of explanatory libraries, the enemy will use this immoral element.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the second step of the revolution
  • immoral elements
  • deception
  • the system of domination
  • the Supreme Leader