مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران)، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

مدرنیزاسیون(نوسازی) اصطلاحی برای تعریف روند تغییرات اجتماعی است که به موجب آن جوامع کمتر توسعه یافته ویژگی های مشترک جوامع پیشرفته تر را به دست می آورند. مدرنیزاسیون نتایج مثبت و منفی متعددی با خود برای شهرها به ارمغان می آورد. از جمله کلان شهرهای ایران که در طی یک قرن اخیر با وجود بافت سنتی و مذهبی که دارد، درگیر مدرنیته شده است، شهر مشهد است. نوسازی مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران تهدید ها و فرصت هایی برای توسعه این شهر ایجاد کرده است که این مقاله در صدد است با رویکردی توصیفی و تحلیلی(از نظر روشی) به شکل کتابخانه ای و فیش برداری از منابع مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی، به بررسی آنها بپردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که رونق اقتصادی، تجاری، صنعتی، گردشگری و توسعه سیاسی که شامل منطقی سازی اقتدار، ارتقای مشارکت مردمی، افزایش قدرت نرم، برپا سازی ساختار منظم و تفکیک شده اداری است از مهمترین فرصت های ایجاد شده و تغییر نامتناسب بافت تاریخی فرهنگی شهر، آلودگی های زیست محیطی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی از مهمترین عوارض و تهدیدهای مدرنیته برای شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modernization of Mashhad after the Islamic Revolution of Iran, a combination of threats and opportunities (with emphasis on political development)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagheri 1
  • Mehdi Najafzadeh 2
  • Vahid Senaee 2
  • Morteza Manshadi 2
1 Ph.DStudentinPoliticalScience, FerdowsiUniversityofMashhad,Mashhad,Iran
2 Associate Professor , Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Modernization is a term used to describe the process of social change in which less developed societies acquire the common features of advanced societies. Modernization brings many positive and negative consequences for cities. Mashhad is one of the metropolises of Iran that despite its traditional and religious context, has been modernized during the last century. Modernization of Mashhad after the Islamic Revolution of Iran has created threats and opportunities for the development of this city. The results of the present study show that economic, commercial, industrial, tourism and political development prosperity, which includes rationalization of authority, promotion of popular participation, increase of soft power, establishment of a regular and separate administrative structure, are among the most important opportunities and disproportionate change of the historical and cultural context of the city, environmental pollution, social and cultural problems have been the most important complications and threats of modernity for the city of Mashhad after the Islamic Revolution of Iran..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernization
  • Political Development
  • Urban Development
  • Soft Power
  • Mashhad