تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر گسترش تشیع در نیجریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهش پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق، تهران، ایران.

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نیجریه به عنوان یکی از کشورهای مهم قاره آفریقا، در چند دهه اخیر بستر نفوذ مذهب تشیع و مکتب اهل بیت(ع) در منطقه غرب آفریقا گشته است و هم اکنون، جمعیت چندمیلیونی نیجریه، این کشور را به یکی از کانون های شیعه تبدیل کرده است. نشانه ها حاکی از آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1979 میلادی تشیع روند رو به رشدی در نیجریه پیدا کرد. این نوشتار، بر این هدف است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نقش و تأثیر انقلاب اسلامی ایران را بر رشد و گسترش مذهب تشیع در نیجریه بررسی نماید.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد انقلاب اسلامی ایران در کنار بیداری و خودآگاهی مسلمانان نیجریه، روند گرایش به تشیع را سرعت بخشید و شیعیان نیجریه را از یک اقلیت بسیار محدود به جمعیت چندمیلیونی فعال بدل ساخت. افزون بر اقدامات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، فعالیت‌های کم نظیر شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه که متأثر از امام خمینی و انقلاب اسلامی است، مهمترین عامل گسترش تشیع در نیجریه محسوب می شود. او با الهام از امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، و در سایه تلاش‌های همیشگی و خالصانه، جامعه اهل سنت نیجریه را با عقاید شیعه آشنا ساخت و مسلمانان با تطبیق معارف این مذهب با آنچه در قرآن و منابع حدیثی امطرح شده بود، به تشیع گرویدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the Islamic Revolution on the spread of Shi'ism in Nigeria

نویسندگان [English]

  • habib zamani mahjoub 1
  • Reza Adabi Firoozjaee 2
2 Graduate of History and Civilization of Islamic Nations, University of Tehran
چکیده [English]

Nigeria, as one of the most important African continent, has been the founder of the Shia religion and the Ahlul-Bayt school in the West African region in recent decades, and now, the Nigerian multi-million population has turned the country into one of Shia's centers. Signs indicate that in 1979, with the victory of the Islamic Revolution of Iran, Shi'a found a growing trend in Nigeria. This article aims to examine the role and influence of the Islamic Revolution of Iran on the development and expansion of the Shi'i religion in Nigeria using the descriptive-analytical method.
Research findings show that the Islamic Revolution of Iran, along with the awakening and self-awareness of Muslims in Nigeria, accelerated the trend towards Shi'ism, and made Shiites a Nigerian minority from a very limited minority to active multi-million populations. In addition to the cultural actions of the Islamic Republic of Iran, the underlying activities of Shaikh Ibrahim Zekasaki, the leader of the Shiites of Nigeria influenced by Imam Khomeini and the Islamic Revolution, are the most important factor in the spread of Shi'ism in Nigeria. Inspired by Imam Khomeini, the Supreme Leader of the Islamic Revolution of Iran, and in the light of his eternal efforts, he familiarized the Sunni community with the Shi'a beliefs, and the Muslims, by adapting the teachings of this religion to the Qur'an and hadith books, They turned to Shi'a.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nigeria
  • Nigerian Shiites
  • Shiites
  • Sheikh Ibrahim Zaksaki
  • Islamic Revolution of Iran