بررسی وضعیت مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره اول و دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

در نخستین سال های پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و محمد علی رجایی، نبض سیاسی کشور دچار شدت و ضعف گردید و حوادثی در جامعه به وجود آمد که همگان را بهت زده و غافلگیر کرد. بررسی وضعیت مشارکت سیاسی در دوره اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری هدف این مقاله است. سؤال اصلی، چه عواملی بر مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری دوره اول و دوم اثرگذار بوده است؟ از الگوی نظری نوریس به مثابه چارچوب نظری استفاده شده است. یافته‌ها و نتایج تحقیق بیانگر آن است که از بین عوامل اثرگذار بررسی شده در مشارکت سیاسی، نابسامانی‌های اوایل انقلاب، دیدگاه‌های بنی‌صدر در مورد مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و موضع گیری در مقابل آمریکا و خوش اقبالی وی در حذف خودبه‌خودی رقبای اصلی اثرگذاری بیشتر داشته‌ است. از عوامل مؤثر در مشارکت سیاسی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری، سابقه مبارزاتی محمدعلی رجایی در قبل و عملکرد ایشان در مسئولیت های بعد از انقلاب، دیدگاه های وی در زمینه مسایل گوناگون و خصوصیات فردی او همچون ساده زیستی، قانون گرایی و عدالت محوری بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the situation of political participation in the Islamic Republic of Iran with emphasis on the first and second presidential elections

نویسندگان [English]

  • hosein ahmadisefidan 1
  • zahra nasirzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Theology and Islamic Sciences,University of Tabriz
2 Secretary of Education
چکیده [English]

In the first years of the victory of the Islamic Revolution and during the presidencies of Abolhassan Bani Sadr and Mohammad Ali Rajaei, the political pulse of the country intensified and weakened, and events took place in the society that astonished and surprised everyone. The purpose of this article is to examine the situation of political participation in the first and second rounds of the presidential elections. The main question is, what factors have influenced the political participation in the first and second presidential elections? Norris' theoretical model has been used as a theoretical framework. Findings and results of the study indicate that among the influential factors studied in political participation, the unrest of the early revolution, Bani Sadr's views on various political, economic, cultural issues and stance against the United States and his good fortune in spontaneously eliminating the main competitors more effective had. Among the influential factors in the political participation of the second presidential election, Mohammad Ali Rajaee's campaign history before and his performance in post-revolutionary responsibilities, his views on various issues and his personal characteristics such as simplicity, legalism and justice have been central

کلیدواژه‌ها [English]

  • political participation
  • Presidential elections
  • Islamic Revolution
  • Bani Sadr
  • Rajaei