چگونگی نهادینه سازی خط‏ مشی سیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 دانشگاه شهرضا

3 استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که چگونه می‏ توان خط‏ مشی سیاسی حضرت امام خمینی(س) را در عرصه سیاست خارجی نهادینه سازی کرد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش‌های کیفی است، استفاده ‌شده‌ است؛ با این روش، اسناد و مدارک موجود، شامل کتب، مقالات و ... بررسی‌ گردیده و به چگونگی نهادینه سازی خط‎‏ مشی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی پرداخته شده است. آشنا ساختن نسل جدید، صاحبان قدرت، حاکمان، کارگزاران و جامعه با روش کاربردی کردن ‏مشی سیاست خارجی حضرت امام و تثبیت کردن آن در نظام سیاسی، از اهداف ما در این مقاله می باشد. یافته‎های تحقیق حکایت از آن دارد که به وسیله استقلال همه جانبه، تحکیم و توسعه قدرت ملی، احساس تکلیف الهی، اجرای قانون اساسی، نظارت و کنترل بر مجریان، داشتن روابط خارجی بر پایه مبانی اسلامی و استفاده از الگوی آرمانگرایی واقع‏‏ بینانه می‏ توان خط‏ مشی حضرت امام را در عرصه سیاست خارجی نهادینه ‏سازی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to institutionalize political policy of Imam Khomeini in foreign policy

نویسندگان [English]

  • hossein babaei 1
  • ali golshani 2
  • Masoud Jafarinejad 3
1 Ph.D. Student of Political Sciences., Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
2 sahreza
3 Assistant Profe of Political Sciences., Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
چکیده [English]

The present article seeks to answer the question of how can the political policy of Imam Khomeini be institutionalized in the field of foreign policy? To answer this question, document analysis method, which is a variety of qualitative methods, has been used; In this way, existing documents, including books, articles, and so on so, have been investigated and discussed on how to institutionalize the political policy of Imam Khomeini in the field of foreign policy. The purpose of this article is to familiarize the new generation, the owners of power, governors, brokers and society with the method of applying the policy of Imam's foreign policy and stabilizing it in the political system. The findings of the research indicate that by comprehensive independence, the consolidation and development of national power, the divine duty, the implementation of the constitution, the supervision and control of the administrators, having foreign relations based on islamic basics and the use of the realistic idealist model, Imam's policy in the field of foreign policy can be institutionalized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Political policy
  • Foreign Policy
  • Institutionalization