بررسی نفوذ فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی ازمسیر ورزش های غیر همسو با ارزش های دینی با تکیه بر قاعده نفی سبیل (مطالعه موردی یوگا ) و راهکار های مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات علوم انسانی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات علوم انسانی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

3 استاد یار، گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

فقه دستور زندگی و پاسخگوی نیازهای بشر در همه اعصار است. قاعده فقهی «نفی سبیل» بیشتر ناظر به سیطره سیاسی یا اقتصادی قلمداد شده و عرصه فرهنگی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. امروز روابط فرهنگی در سایه پیشرفت های تکنولوژیک بسیار گسترده‌تر از گذشته است و جلوگیری از سیطره کفار بر مسلمین از مسیر فرهنگ، ضرورت دوچندان دارد. تسلط فرهنگی کفار و دشمنان انقلاب اسلامی می‌تواند مقدمه و طریق سلطه در همه عرصه‌ها باشد. آموزه‌های یوگا در تضاد روشن با فرهنگ و باورهای اسلامی است. یوگا هرگز یک ورزش صرف یا تکنیکی روان‌شناختی نیست بلکه به شدت با تفکرات و ایده‌ها و مفاهیم خاص دینی و آئینی گره خورده است. نقش و حضور خداوند در آموزه‌های یوگا به‌طور ملموسی کم‌رنگ است. ره‌آورد یوگا قرار گرفتن در معرض فساد عقیده و نیز کاستن ارزش و تعداد نمادهای دینداری در میان مسلمین است و موجب می‌شود اعتلای اسلام بر دیگر آئین‌ها و باورها کم‌رنگ شود و یکپارچگی امت اسلامی و سرمایه اجتماعی مسلمانان ضعیف شود. قاعده مزبور، به اطلاق خود، شامل هر عمل و اقدامی میشود که نوعی تسلط از سوی کفار بر مسلمانان ایجاد کند. در نتیجه، یوگا و هر پدیده شرقی و غربی مانند آن، اگر با شیوعش، تغییرات فرهنگی معتنابهی در جامعه مسلمان ایجاد کند که عرفا آن را غلبه فرهنگ خاص کفار بتوان شمرد، قاعدتا ممنوع و خلاف شرع خواهد بود. روش این تحقیق، تحلیلی-توصیفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the cultural influence of the enemies of the Islamic Revolution from the path of non-religiously valuable sports with the reliance on the burqa of negation of the moustache (study Case yoga) and ways to deal with it

نویسندگان [English]

  • alireza mellati 1
  • mohammadreza emam 2
  • Behzad Hamidieh 3
1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Humanities Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Humanities Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.(Corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Religions and Mysticism, Faculty of Theology, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Jurisprudence is the order of life and meets human necessities in all periods of time. The jurisprudential rule of "Path Negation" (Nafi’i Sebil) is more concerned with political or economic domination and its cultural section has received less attention. Today, cultural relations are much broader than in the past due to technological advances, and it is definitely necessary to prevent infidels from dominating Muslims through the cultural aspect. The cultural domination of the infidels and the enemies of the Islamic Revolution can be the prelude and the way of domination in all areas. The teachings of yoga are in stark contrast to Islamic culture and beliefs. Yoga is never a mere exercise or a psychological technique, but is deeply tied to specific religious and ideological thoughts and ideas. The role and presence of God in the teachings of yoga is remarkably little. The result of yoga is exposure to corruption as well as limiting the value and number of symbols of religiosity among Muslims, and diminishes the promotion of Islam over other religions and beliefs, and weakens the unity of the Islamic Community and the social capital of Muslims. This law, in its essence, includes any action that creates a kind of domination by the infidels over the Muslims. As a result, yoga and any Eastern and Western phenomenon like it, if it spreads significant cultural changes in Muslim society that mystics can be considered as the dominance of the specific culture of infidels, it will be forbidden and against the law. The method of this research is analytical-descriptive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Path Negation
  • Iranian Yoga
  • culture
  • Cultural endangerment