بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و راهکارها و راهبردهای عملیاتی شدن آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم شامل توصیفی عالی از گذشته است و هم وظایف آینده نیروهای انقلاب را بازگو می کند.در این نوشته ، پس از اشاره به فرازهای مختلف و عمده بیانیه ، وارد بحث معرفی و پیشنهاد تعدادی راهکار و راهبرد در زمینه های چهارگانه فرهنگی اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و علمی فناوری گردیده ایم . بر این اعتقادیم که هم برای حل برخی مشکلات موجود و هم دستیابی به اهداف عالی نظام اجرای این راهکارها و راهبردها مفید و دارای ثمر خواهد بود. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم شامل توصیفی عالی از گذشته است و هم وظایف آینده نیروهای انقلاب را بازگو می کند.در این نوشته ، پس از اشاره به فرازهای مختلف و عمده بیانیه ، وارد بحث معرفی و پیشنهاد تعدادی راهکار و راهبرد در زمینه های چهارگانه فرهنگی اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و علمی فناوری گردیده ایم . بر این اعتقادیم که هم برای حل برخی مشکلات موجود و هم دستیابی به اهداف عالی نظام اجرای این راهکارها و راهبردها مفید و دارای ثمر خواهد بود. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم شامل توصیفی عالی از گذشته است و هم وظایف آینده نیروهای انقلاب را بازگو می کند.در این نوشته ، پس از اشاره به فرازهای مختلف و عمده بیانیه ، وارد بحث معرفی و پیشنهاد تعدادی راهکار و راهبرد در زمینه های چهارگانه فرهنگی اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و علمی فناوری گردیده ایم . بر این اعتقادیم که هم برای حل برخی مشکلات موجود و هم دستیابی به اهداف عالی نظام اجرای این راهکارها و راهبردها مفید و دارای ثمر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statement of the second step of the Islamic Revolution and its strategies and strategies for implementation

نویسندگان [English]

  • ئ ئ 1
  • amirali ketabi 2
2 University of Tehran
چکیده [English]

The statement of the second step of the Islamic Revolution includes an excellent description of the past and recounts the future tasks of the revolutionary forces. We have become socio-cultural, economic, political and scientific-technological. We believe that the implementation of these strategies and strategies will be useful and fruitful both for solving some existing problems and for achieving the high goals of the system.The statement of the second step of the Islamic Revolution includes an excellent description of the past and recounts the future tasks of the revolutionary forces. We have become socio-cultural, economic, political and scientific-technological. We believe that the implementation of these strategies and strategies will be useful and fruitful both for solving some existing problems and for achieving the high goals of the system.The statement of the second step of the Islamic Revolution includes an excellent description of the past and recounts the future tasks of the revolutionary forces. We have become socio-cultural, economic, political and scientific-technological. We believe that the implementation of these strategies and strategies will be useful and fruitful both for solving some existing problems and for achieving the high goals of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Omid Sadegh
  • The Role of Youth