تحلیل محتوایی نسبت هویت ملی و منافع ملی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای (مدظله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

مفهوم منافع ملی یکی از کلیدی ترین مفاهیم در طراحی سیاست خارجی کشورهاست. در منظر سازه‌ انگارانه منافع‌ ملی متاثر از هنجارها، آرمان‌ها و هویت‌ ملی است و بر خلاف رویکرد رئالیسم سنتی، برکنده از نظام ارزشی بازیگران سیاسی نیست. این پژوهش در چارچوب سازه‌ انگاری و با توجه به جایگاه رهبری در سیاستگذاری کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نسبت هویت ملی و منافع ملی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای می ‌پردازد. روش انجام این پژوهش تحلیل محتوایی بیانات آیت الله خامنه ای در خصوص نسبت هویت ملی و منافع ملی است. آیت الله خامنه ای هویت ملت ایران را متشکل از هویت اسلامی، هویت انقلابی و هویت ایرانی می دانند. در این پژوهش بر اساس نسبت سنجی هویت های پیش گفته، هویت های سه گانه را در سه بعد منافع فرهنگی، منافع سیاسی و منافع اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از هویت ملی ملت ایران است و در هر سه سطح نسبتی حقیقی با سه سطح منافع دارد و در منظومه فکری آیت الله خامنه ای منافع ملی برآمده از لایه‌های ایرانی، اسلامی و انقلابی است. در اندیشه آیت الله خامنه ای هویت های سه گانه ملی رسیدن به استقلال فرهنگی، افزایش توان بازدارندگی سیاسی، امنیتی و افزایش ثروت ملی را تامین می‌ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of the relationship between national identity and national interests in Ayatollah Khamenei's thought

نویسندگان [English]

  • Reza Ansari bardeh
  • Hossein Mohammadisirat
Imam Sadiq University
چکیده [English]

The concept of national interests is one of the key concepts in designing the foreign policy of countries. In the constructivist perspective, national interests are influenced by norms, ideals, and national identity and, unlike the traditional realist approach, do not break with the value system of political actors. This study examines the relationship between national identity and national interests in Ayatollah Khamenei's intellectual system in the framework of constructivism and considering the position of leadership in the macro policy of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. The method of this research is to analyze the content of Ayatollah Khamenei's statements regarding the relationship between national identity and national interests. Ayatollah Khamenei considers the identity of the Iranian nation to consist of Islamic identity, revolutionary identity and Iranian identity. In this study, based on the comparison of the aforementioned identities, the three identities were examined in three dimensions: cultural interests, political interests and economic interests, and it was concluded that the national interests of the Islamic Republic of Iran derive from the national identity of the Iranian nation. And in all three levels, it has a real relationship with three levels of interests, and in Ayatollah Khamenei's intellectual system, national interests come from the Iranian, Islamic and revolutionary layers. In Ayatollah Khamenei's view, the three national identities provide cultural independence, increased political deterrence, security, and increased national wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • Iran
  • Structuralism
  • National Interests
  • National Identity