مبارزه با آمریکاگرایی د راندیشه آیت الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

در این مقاله سعی شده است بر اساس روش اکتشافی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و مضمون، داده‌های حاصل از بررسی منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای استخراج و الگوی مبارزه با آمریکاگرایی ایشان تبیین شود. برای استخراج این الگو، ابتدا بیانات ایشان با چهار الگوی مبارزه با آمریکاگرایی کاتزنشتاین و کیوهن تطبیق داده شد ولی با مشاهده عدم کفایت این الگوها، چهارچوب خاص حاصل از اندیشه‌های آیت‌الله خامنه‌ای با عنوان «مبارزه با آمریکاگرایی متعالیه» کشف و تشریح گردیده است. کنش‌گر برمبنای الگوی متعالیه، موجوی مکلف، مختار و مواجه با هدایت الهی است که منطق اقدامش، انجام تکلیف الهی مبتنی بر عقلانیت متعالیه است. از آنجا که نظام شناختی آیت‌الله خامنه‌ای براساس جهان‌بینی توحیدی شکل گرفته است، دین مبین اسلام اصلی-ترین منبع الهام‌بخش بر افکار و اندیشه‌های ایشان می‌باشد. همچنین قرآن، اندیشه‌های امام خمینی(ره)، آرمان-های انقلاب اسلامی و قانون اساسی در زمره منابع فرعی در الگوی مبارزاتی ایشان می‌باشند.
کلمات کلیدی: مبارزه، آمریکاگرایی، مبارزه با آمریکاگرایی لیبرال، مبارزه با آمریکاگرایی سوسیال، مبارزه با آمریکاگرایی ناسیونال، مبارزه با آمریکاگرایی رادیکال، مبارزه با آمریکاگرایی متعالیه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-Americanism in Ayatollah Khamenei's Thought

نویسندگان [English]

  • hamed anvarianasl 1
  • saeed hajinaseri 2
1 university instructor
2 college professor
چکیده [English]

Abstract: In this article, it is attempted to explain the Ayatollah Khamenei's cognitive belief system and his pattern of Anti-Americanism, based on the heuristic method and content analysis technique. To extract this pattern, his statements were first adapted to the four types of Anti-Americanism introduced by Katzenstein and Keohane, but by observing the inadequacy of their patterns, a specific framework, named "Transcendental Anti-Americanism " has been derived and explained from Ayatollah Khamenei's ideas. Based on the transcendental paradigm, the actor is obliged, willing and confronted with divine guidance whose logic of action is to perform the divine duty based on transcendental rationality. Since Ayatollah Ali Khamenei's cognitive belief system is based on a monotheistic worldview, Islam is the main source of inspiration for his thoughts and ideas. Also, the Qur'an, the ideas of Imam Khomeini, the ideals of the Islamic Revolution, and the Iran’s national constitution are among the sub-sources in his Anti-Americanism pattern.

Keywords: Americanism, Liberal Anti-Americanism, Social Anti-Americanism, National Anti-Americanism, Radical Anti-Americanism, Transcendental Anti-Americanism
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Americanism
  • Liberal Anti- Radical Anti-Americanism
  • Transcendental Anti-Americanism