مرور نظامند مطالعات پیرامون انقلاب اسلامی در مقالات ده فصلنامه علمی-پژوهشی (بازه زمانی 1399-1390)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجویی دکتری رشته مطالعات انقلاب اسلامی(گرایش اندیشه سیاسی)، پژوهشکده امام خمینی(ره)

چکیده

بعد از وقوع انقلاب اسلامی در بهمن 1357پژوهش‌ها و مطالعات پیرامون انقلاب آغاز گردید و به صورت مستمر ادامه دارد. به طوری که حجم انبوهی از مطالعات علمی در مورد انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته تولید گردیده است، که هر یک از دیدگاه خاص انقلاب را مورد بررسی قرار داده‌اند. مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از روش کمی و توصیفی و جمع‌آوری داده‌ها به روش اسنادی و فیش‌برداری و با بهره-گیری از روش «مرور نظام‌مند» یا «خلاصه وضعیت انتقادی» تصویری جامع از وضعیت تولیدات علمی پیرامون انقلاب اسلامی در ده مقاله علمی –پژوهشی منتشر شده در بازه زمانی سال‌های 1399-1390 ارائه دهد. در این پژوهش پس ارزیابی کل مقالات منتشر شده در فصلنامه‌های مورد نظر، تعداد 366 مقاله به عنوان جامعه آماری پژوهش استخراج و در دو بُعد مشخصات عمومی یا شکلی و بُعد موضوعی و محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در بُعد محتوایی، بررسی موضوعاتی مانند علل انقلاب، فرایند انقلاب و پیامدهای انقلاب به خصوص مسئله صدور انقلاب اسلامی با انباشت و افزایش تولید علمی مواجهه می‌باشد. اما در موضوعاتی مانند بررسی آینده‌پژوهی و آسیب‌شناسی انقلاب، نظریه و الگوسازی بومی، و پیامدهای داخلی انقلاب از جمله پیامدهای فرهنگی، سیاسی،اجتماعی و اقتصادی انقلاب با کاهش و بعضا با فقدان تولید علمی همراه است. در بُعد مشخصات عمومی و شکلی پایین بودن نقش اساتید و اعضا هئیت علمی به خصوص نقش زنان در نگارش مقالات و عدم استفاده از روش‌های مصاحبه‌ای، پرسشنامه، میدانی و پیمایشی در جمع‌آوری اطلاعات و عدم همکاری‌های بین رشته‌ای از جمله نقاط ضعف مطالعات پیرامون انقلاب اسلامی در جامعه آماری مورد پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic review of studies on the Islamic Revolution in articles in ten scientific-research quarterly journals (Period 1399-1390)

نویسندگان [English]

  • Yahya Fowzi 1
  • nasrollah Nakhaei zarandi 2
1 Professor of Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies
2 PhD student in Islamic Revolution Studies (Political Thought), Imam Khomeini Research Institute (RA)
چکیده [English]

After the Islamic Revolution in February 1978, research and studies on the revolution began and continues continuously. So that a large volume of scientific studies on the Islamic Revolution has been produced during the last four decades, which have examined each of the specific perspectives of the revolution. The present article tries to use a quantitative and descriptive method and collect data by documentary and phishing methods and by using the method of "systematic review" or "critical situation summary" a comprehensive picture of the status of scientific products. To present about ten scientific-research articles published about the Islamic Revolution in the period of 1399-1390. In this study, after evaluating all the articles published in the quarterly journals, 366 articles were extracted as the statistical population of the research and evaluated in two dimensions of general or formal characteristics and thematic and content dimensions. The findings of the article show that in the content dimension, the study of issues such as the causes of the revolution, the process of the revolution and the consequences of the revolution, especially the issue of exporting the Islamic Revolution, is faced with the accumulation and increase of scientific production. But in subjects such as the study of the future and pathology of the revolution, indigenous theory and modeling, and the internal consequences of the revolution, including the cultural, political, social and economic consequences of the revolution are accompanied by a decrease and sometimes a lack of scientific production. In terms of general and formal characteristics, the role of professors and faculty members is low, especially the role of women in writing articles and not using interview, questionnaire, field and survey methods in collecting information and lack of interdisciplinary cooperation. One of the weaknesses of studies on the Islamic Revolution in the statistical population is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic review
  • Islamic revolution
  • typology of revolution
  • occurrence of revolution
  • consequence of revolution