بررسی تحقق دولت اسلامی مبتنی بر اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای ( بر اساس مدل نظری اسپریگنز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخ معاصر ایران است که هم از جهت مبارزات عملی و هم از جهت نظری اهمیت بسیار دارد. یکی از علمای طرفدار این انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای است که علاوه بر مبارزه عملی علیه حکومت طاغوت پهلوی، در باره انقلاب اسلامی نیز نظریه منسجمی ارائه کرده است. دیدگاه‌های سیاسی ایشان از جنبه‌های گوناگون بررسی و ارزیابی شده است، ولی در این پژوهش با استفاده از مدل نظری اسپریگنز، اندیشه سیاسی وی از منظر بحران در چهار مرحله، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. جامعـه متنی پژوهش شامل کلیه سخنرانی‌ها و مکتوبات ایشان در حوزه‌ی مورد مطالعه بوده است که از طریـق بررسـی کتابخانـه‌ای و هم‌چنین مراجعه به سایت، دیدگاه‌های ایشان توصیف و تحلیل شده است. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که بر اساس دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، راه حل تحقق دولت اسلامی چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد نسخه اصلی حل مشکلات اساسی کشور از منظر ایشان، تحقق «دولت جوان حزب‌اللهی» است. دولتی که کارگزاران مستقر در آن اعم از روسای قوا و وزرا و معاونان و سایر مدیران و کارگزاران، آماده و با نشاط، دارای بینش و منش اسلامی از جمله روحیه‌ی جهادی، تقوا، کارآمدی، عدالت‌خواهی، خدمت‌گزاری و … باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Realization of the Islamic State Based on the Political Thought of Ayatollah Khamenei (Based on Springs theoretical model)

نویسنده [English]

  • Qlomreza zabetpour kari
Faculty member of Islamic Education Department, Noshirvani University of Technology, Babol
چکیده [English]

The victory of the Islamic Revolution is one of the most important events in the contemporary history of Iran, which is very important both in terms of practical and theoretical struggles. One of the pro-revolutionary scholars is Ayatollah Khamenei, who, in addition to the practical struggle against the Pahlavi dictatorship, has also offered a coherent theory of the Islamic Revolution. His political views have been studied and evaluated from various aspects, but in this study, using Springs' theoretical model, his political thought has been studied and explained from the perspective of crisis in four stages. The textual community of the research includes all his lectures and writings in the field of study, which have been described and analyzed through a library review as well as a visit to the site. The present article seeks to answer the main question that according to Ayatollah Khamenei, what is the solution to the realization of the Islamic State? The findings show that the main version of solving the basic problems of the country from his point of view is the realization of the "young government of Hezbollah". A government in which the agents stationed, including the heads of forces, ministers, deputies, and other managers and agents, are ready and cheerful, with Islamic insight and character, including the spirit of jihad, piety, efficiency, justice, service, and so on. To be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ayatollah Khamenei"
  • "Spriggens"
  • "Islamic State"
  • "Hezbollah's Young Government"