واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق

چکیده

مطالعه اندیشه نخبگان انقلاب اسلامی ایران و نخبگان اسلام­گرای ترکیه به دلیل پیشینه تمدنی دو کشور در تاریخ اسلام بسیار مهم و ارزنده است. کشور ترکیه به دلیل خلافت ششصدساله امپراتوری عثمانی و ایران زمین به خاطر نقش بارز اندیشمندان و ایرانیانیان در بسط آرمان­های اسلامی در انحا عالم مهم است؛ فلذا ما در این تحقیق تلاش کردیم تا تاثیرات نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام­گرای ترکیه را مورد واکاوی قرار دهیم. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهره­گیری از رویکرد تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که نخبگان انقلاب اسلامی ایران چه تاثیری بر نخبگان اسلام­گرای ترکیه داشته­اند؟ مقایسه تفکر این اندیشمندان نشان­دهنده تاثیرگذاری فراوان اندیشمندان انقلاب  اسلامی ایران بر نخبگان اسلام­گرای ترک است؛ به گونه­ای که آنها در مباحث مربوط به جامعیت دین اسلام و اسلام سیاسی فراگیر، تلاش برای همگرایی در جهان اسلام، توجه به مولفه جهاد به شدت از اندیشه­های نخبگان ایرانی تاثیر پذیرفته­اند. همچنین دقت در زمینه­های پذیرش دموکراسی و آزادی در اسلام از دیگر دیدگاه­های نخبگان انقلاب اسلامی ایران است که بر  نخبگان اسلام­گرای ترکیه  تاثیر گذاشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploratory of the Implications of the Thoughts of the Islamic Revolution's Elites on the Turkish Islamist Elites

نویسندگان [English]

  • Mahdi Piruzfar 1
  • Seyed Amirreza fagani 2
  • Ramin Valizade Meidani 2
چکیده [English]

Due to the history of the civilization of the two countries of Iran and Turkey in the history of Islam, examining of the ideas of the elites of the Islamic Revolution of Iran and the Islamist elites of Turkey is very vital. Turkey is significant because of the six hundred-year-old caliphate of the Ottoman Empire and Iran because of the significant role of its scholars in expanding Islamic ideals in the world. Therefore, in this research, we tried to study the influence of the Islamic Revolution's elites on the Islamist elites of Turkey. This research uses a descriptive-analytical method and utilizes an adaptive approach to answer the main question of how the elites of the Islamic Revolution of Iran have had an impact on the Islamist elites of Turkey. Comparing the thinking of these scholars reflects the great influence of the Islamic revolutionary thinkers on the Islamist elites of the Turks, so that they got strongly influenced on the issues of the comprehensiveness of Islam and of universal political Islam, the efforts of convergence in the Islamic world, attention to the component of jihad. Also, the precision in the fields of acceptance of democracy and freedom in Islam is one of the other views of the elite of the Islamic Revolution of Iran which has influenced on the Islamist elites of Turkey.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkish Islamist Elites
  • Islamic Revolution
  • Sunnis
  • Shi'at
  • Political Islam