ناامنی‌های فرهنگی - سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه‌‌ی امام خمینی و آیت ‌الله مطهری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.ایران.تهران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران در طول عمر37ساله‌­ی خود مشکلات و مسائل گسترده­‌ای را تجربه کرده است و برای ادامه‌­ی خود نیازمند آن است که به بازبینی مشکلات و موانع پرداخته و خطرات و صدمات فرا روی آن  در آینده بازشناسی شود تا ناامنی­های فراروی آن نتوانند مانع خط و بقاء و استمرار آن شوند البته ناامنی­های هر دوره ویژگی­‌های خاص خود را  دارد و با دوره‌­های دیگر متفاوت است، بنابراین هراندازه که هدف عالی­‌تر و از دسترس دورتر باشد امکان و فساد انقلاب کمتر خواهد بود، در این میان و درمسیرحرکت، مبارزه با آفات انقلاب از مسائل مهمی است که نیروهای انقلاب باید آن را شناسایی و رفع کنند، بدون تردید هر کشوری پس از انقلابی که در آن شکل می­‌گیرد، با چالش­‌ها و ناامنی­هایی مواجه می­‌شود و کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست. انقلاب اسلامی را ناامنی­هایی از درون و بیرون تهدید می‌­کنند که منجر به افول آن گردد. نگارنده درصدد است با توجه به رویکرد تحلیلی – توصیفی و با استفاده از روش اسنادی، ناامنی­های فرهنگی - سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی ایران را بر اساس اندیشه‌­های امام خمینیv و آیت ‌الله مطهری، موردبررسی قرار دهد و سؤال پژوهشی این‌که ناامنی­های فرهنگی - سیاسی که آینده‌­ی انقلاب اسلامی ایران را تهدید می­‌کنند کدامند؟ و امام خمینیv و آیت‌ الله مطهری در رابطه با این ناامنی­ها چه دیدگاهی دارند؟ یافته‌­های پژوهش این ‌که ناامنی­های پیش روی انقلاب اسلامی ازلحاظ فرهنگی و سیاسی موارد گسترده‌­ای را در برمی‌­گیرد و انقلاب اسلامی ایران اگر به دنبال اقتدار و پایداری است باید این ناامنی­ها را شناسایی کند و در مرحله­‌ی بعدی درصدد صیانت از آنها برآید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political-Cultural Insecurities in front of the Islamic Revolution with an emphasis on the thoughts of Imam Khomeini and Ayatollah Motahhari

نویسندگان [English]

  • Sa'id Ghorbani 1
  • Akbar ashrafi 2
1 Ph.D. student of political studies and the Islamic Revolution of Iran
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran has experienced many problems during its 37-year-old's life and needs to reconsider its problems and obstacles and identify the dangers and impending events in the future in order that its problems do not prevent its survival and continuity. The insecurities of each era have their own characteristics and are different from other periods, the greater the goal, the less the feasibility of corruption of the revolution. In the meantime, in the course of the movement, the fight against the pests of the revolution is one of the important issues that the revolutionary forces must identify and fix. Undoubtedly, every country faces challenges and insecurities after their revolution and Iran is no exception to this rule. Inner and Outer problems threatens the Islamic Revolution security that leads to its decline. The author intends to examine the cultural-political insecurities facing the Islamic Revolution of Iran based on the ideas of Imam Khomeini and Ayatollah Motahhari by using an analytical-descriptive approach and the documentary methodology. The research question is: which cultural-political insecurities threaten the future of the Islamic Revolution of Iran? And what do Imam Khomeini and Ayatollah Motahhari think regard these insecurities? The findings of the research show that insecurity in the Islamic Revolution is culturally and politically widespread. The Islamic Revolution of Iran, if seeking power and stability, should identify these insecurities, and the next step is to protect itself against them.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural-political insecurity
  • Imam Khomeini
  • Ayatollah Motahhari
  • Islamic Revolution