چالش‌‌های سیاسی داخلی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه ‌شناسی انقلاب دانشگاه شاهد

چکیده

سؤال اصلی این پژوهش آن است که چالش­‌های سیاسی داخلی  فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمنیی v کدامند؟ برای پاسخ به این سؤال اندیشه سیاسی امام در چارچوب نظریه بحران اسپریگنز مورد بررسی قرار گرفت که دارای چهار مرحله می­باشد : مشاهده بی­‌نظمی و بحران، تشخیص علل، تصویر جامعه ‌آرمانی و ارائه راه­حل و درمان درد. بر اساس یافته­های پژوهش،  ازمشکلات و بحران‌­های اصلی انقلاب اسلامی در بعد داخلی که می­‌تواند انقلاب و نظام اسلامی را از جانب قوای سه‌­گانه که از ارکان نظام محسوب می­‌شوند مورد آسیب و صدمه قرار دهد می­‌توان به تضعیف و تخریب یکدیگر، عدم استقلال و قاطعیت در عمل، عدم قانون‌­گرایی و توجه به قانون اشاره نمود. عمل نکردن به اسلام و احکام آن (منطبق نبودن عملکردها با احکام اسلامی، ناکارآمدی نظام سیاسی، عدم مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی، در به‌ وجود آمدن این بحران­ها را  می­‌توان مهم­‌ترین و اصلی­ترین علل و عوامل این بحران‌­ها و چالش-‌ها دانست. آرمان مطلوب امام خمینی برای از بین بردن این مشکلات، یک جامعه­‌ی آرمانی است که در آن برقراری عدالت اجتماعی، کسب استقلال و قاطعیت، برقراری قانون و حفظ مقررات اسلامی شکل گیرد. در آخر نیز امام خمینیe این راه‌­حل­ها را برای رفع بحران‌­ها و مشکلات بیان می­‌نمایند: عمل به اسلام و احکام اسلامی، قانون­گرایی، مردم­گرایی. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل اسنادی، ‌اسناد و مدارک مربوط را گردآوری کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Internal Political Challenges of the Islamic Revolution in the Understood of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Ali Morshedi Zad 1
  • Abbas Nouri 2
1 Associate Professor, Department of Political Science, Shahed University
2 Graduate Student, Sociology of Revolution, Shahed University
چکیده [English]

The main question of this research is that “what are the internal political challenges of the Islamic Revolution in the thought of Imam Khomeini?” To answer this question, the Imam's political thought was studied in the framework of the Springer Crisis Theory, which has four stages: observing of incidence and crisis, the identification of causes, the image of the ideal society, and the provision of solutions and curing. According to the research findings, the main problems and crises of the Islamic Revolution in the internal dimension that could injury the revolution and the Islamic system from inside are the tripartite forces that are considered to be the pillars of the system: weaken and destroy each other, lack of independence and assertiveness in practice, law-braking and not paying attention to the law. Non-compliance with Islam and its rulings (non-compliance with Islamic laws), ineffectiveness of the political system, lack of legitimacy and acceptance of the political system, are forces that create these crises and can be the most important and the main causes and factors of this crisis and challenges. The ideal of Imam Khomeini to eliminate these problems is to build an ideal society in which the establishment of social justice, the acquisition of independence and assertiveness, the establishment of law and the maintenance of Islamic rules are formed. Finally, Imam Khomeini outlines these solutions for the resolution of crises and problems: the practice of Islam and Islamic rulings, the rule of law, and people-devotion. This research has used the document analysis method to collect relevant documents.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Political Challenge
  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
  • Springer Crisis Theory