سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب (بین سال‌های 90تا969)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

فضای مجازی یکی از موضوعات راهبردی و استراتژیک جهان امروز است که به عنوان پرچالش­ترین و به روزترین مسائل جهان مطرح می­باشد . یکی از وجهه­های قدرتمندی فضای مجازی،  تاثیرگذاری آنها  بر فضای سیاسی و به طور ویژه کارویژه­های دولت می­باشد. از سویی دیگر یکی از انواع شکافهای اجتماعی سیاسی شکاف دولت ملت است که امروزه از درجه اهمیت بالایی برخوردارمی­باشد. با توجه به افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و گسترش کاربری فضای مجازی و در کنار آن افزایش ارایه محتوا در حوزه­های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، توجه به ابعاد گوناگون و چالش­های پیش روی آن را ضروری کرده است. در همین راستا سوال اصلی مقاله بدین صورت است که فضای مجازی چه تاثیری بر شکاف دولت ملت در ایران بین سال­های 90تا96 داشته است؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که ساعات استفاده یا مدت زمانی که کاربران در فضای مجازی سپری می­کنند، می­تواند بر اعتماد سیاسی و نیز ذهنیت آنها از بی­ثباتی سیاسی اثرگذار باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان استفاده از فضای، بر اعتماد به نهادها و به ویژه بر اعتماد به کنشگران سیاسی و همچنین وقوع برخی بی­ثباتی­های سیاسی  تأثیر دارد. بنابراین فضای مجازی با تاثیرگذاری بر اعتماد سیاسی و بی­ثباتی سیاسی شکاف دولت ملت را متاثر نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of Cyber Space on the Nation- State Gap in Iran After The Revolution (Between 2011 and 2017)

نویسندگان [English]

  • Ali Azrami 1
  • Abbas Hatami 2
  • Hossein Harsij 3
1 Ph.D. student of political science, University of Isfahan.
2 Corresponding Author, Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan
3 Professor of Political Science, Isfahan University
چکیده [English]

Abstract
Cyber space is one of the most strategic issues of today's world and is considered the most challenging and up-to-date issue in the world. One of the strongest facets of virtual space is its impact on the political environment and, in particular, on the work of the government. On the other hand, one of the types of social-political gaps is the nation-state gap, which is of paramount importance today. Considering the exponential increase in the Internet using rate in Iran and the expansion of the use of cyberspace, along with increasing the provision of content in the political, social, cultural, economic areas, it is necessary to pay attention to its various dimensions and challenges. In this regard, the main question of the article is how did virtual space affect the gap of the nation-state in Iran between 2011 and 2017? The results of the research show that the hours of using or the time users spend in cyberspace can affect political trust and their mentality about political instability. The results of this study show that the use of cyberspace affects trust in institutions, and in particular trust in political actors, as well as the occurrence of some political instability. Therefore, cyberspace has affected the gap of the nation by influencing political trust and political instability.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • nation-state
  • political trust
  • Political instability
  • gap