مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

یکی از شاخص­‌های انقلابی ماندن، حساسیت در برابر دشمن است که لازمه آن شناخت دشمن و انتخاب نحوه برخورد مناسب با وی می‌­باشد. از سوی دیگر تحلیل قرآنی چگونگی حساسیت با توجه به صحت، جامعیت و جهان‌ شمولی آیات، برای ارائه نظریه بومی اسلامی در حوزه برخورد با دشمن ضروری است. پژوهش حاضر برای رسیدن به این هدف با گردآوری، طبقه­‌بندی و تحلیل آیات با کمک منابع کتابخانه­‌ای حدیثی، تفسیری و تاریخی به دنبال یافتن مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه آیات قرآن کریم می­‌باشد. ازاین­‌رو با تبیین لغوی - قرآنی مفاهیم حساسیت، نیروهای انقلابی و دشمن، به ذکر مراتب حساسیت در برابر دشمن پرداخته و پنج مرتبه کلی برای آن ذکر کرده است که عبارت­‌اند از: شناخت دشمن و اهداف دشمنی، شناخت زمینه‌­ها و راه­‌های دشمنی، تبیین صریح و شفاف مواضع، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و جهاد همه‌­جانبه با دشمن.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Grade of Sensitivity of the Revolutionary Forces against the Enemy from the Point Of View of the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • Mehdi Bakouei 1
  • Ahad Davari Chelqa'i 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of University of Science and Education Quran Karim
2 Ph.D. Student, Adaptive Interpretation, University of Science and Education Quran Karim
چکیده [English]

One of the indicators of remaining revolutionary is the sensitivity to the enemy, which requires knowing the enemy and choosing how to deal with him. On the other hand, for the presentation of the native Islamic notion in dealing with the enemy, the Qur'anic analysis of how sensitivity is required - regarding the accuracy, comprehensiveness and
universality of the verses - is essential. The present research aims at collecting, classifying and analyzing verses with the help of a libraryresearch of historical, interpretive, and anecdotal sources in order to find the degree of sensitivity of the revolutionary forces against the enemy from the point of view of the Holy Qur'an. Thus, by explaining the Qur'anic-literal of the concepts of sensitivity, revolutionary forces and the enemy, has said the degree of susceptibility to the enemy and
mentioned it five levels in general: the recognition of the enemy and the objectives of hostility, the recognition of the grounds and the ways of hostility, the explicit explanation of positions, the adoption of preventive measures and the unilateral jihad against the enemy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • revolutionary forces
  • Sensitivity
  • Enemy
  • Holy Quran