انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی- دانشگاه رازی

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده

مطالعات تطبیقی اندکی در مورد ویژگی­های رفتاری انقلابهای بزرگ در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی صورت گرفته است. این انقلابها که پدیدههایی بشدت کمیاب و نادر هستند، گرایشات و کنش­های انتقادی خاصی را در ارتباط با نظام بین­المللی و قواعد حاکم بر رفتار خارجی دولت­ها در پیش می­گیرند که از نگرش­ها و مبانی اعتقادی یا ایدئولوژیک آنها سرچشمه می­گیرند. در این میان، دیپلماسی و نرمها و قواعد دیپلماتیک موجود، از سوی رژیمهای برخاسته از انقلابهای بزرگ به چالش کشیده میشوند و رفتارها و کنش­هایی خلاف عرف دیپلماتیک بعمل می­آورند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی چگونگی این جهت­گیری­ها و اقدامات و درتلاش برای کشف مکانیسم این رفتارها، در صدد برآمده تا شباهت­ها و همسانی­هایی را در کنش­های انقلابهای بزرگ در به چالش کشیدن نرمهای دیپلماتیک در عرصه خارجی و ساختارهای دستگاه دیپلماسی آنها در بعد داخلی کشف و استنتاج نماید. یافته­های این پژوهش نشان می­دهند که همه انقلابهای بزرگ در به چالش کشیدن قواعد و نرمهای دیپلماتیک موجود و تجدید ساختار دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی خود، رفتارهای نسبتا مشابهی را از خود بروز داده­اند. در واقع، رژیمهای برخاسته از انقلابهای بزرگ، آشکارا به اعلام دیدگاه­ها و اهداف خود در خصوص ایجاد تحولاتی اساسی در مبانی و اصول و رفتار سیاست خارجی خود می­پردازند و گسست کامل خود از سیاست­ها و رفتار خارجی رژیم سابق را خاطر نشان می­سازند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Great Revolutions and the Challenge of Diplomacy

نویسندگان [English]

  • Masoud AKHAVAN KAZEMI 1
  • Alireza Tara 2
  • Farzad ROSTAMI 1
1 Department of Political Science- RAZI University
2 Researcher
چکیده [English]

There are little comparative studies which have been conducted on the behavioral characteristics of major revolutions in the field of diplomacy and foreign policy. These revolutions, which are extremely exceptional and rare phenomena, develop certain critical tendencies and reactions to the international system and the rules governing the foreign policy of states that originate from their ideological or ideological foundations. Meanwhile, diplomacy and the existing diplomatic rules and norms are challenged by regimes which rise from the great revolutions, and they act against diplomatic conventions. The present study aims to explore how these orientations and actions and in its efforts to discover the mechanism of these behaviors, and seeks to discover and deduce similarities and parallels in the actions of the great revolutions in challenging diplomatic systems in the foreign arena and the structures of its diplomacy system inside the interior. The findings of this study show that all major revolutions have shown relatively similar behaviors in challenging the existing diplomatic rules and in restructuring of their foreign policy and diplomacy system. Indeed, the regimes of the great revolutions openly declare their views and goals about making fundamental changes in the principles of their foreign policy and their complete departure from the policies and behavior of the former regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Great Revolutions
  • Diplomacy
  • International System
  • Foreign Policy