تبیین مبانی نقلی و عقلی مردم‌‌سالاری دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی مبانی نظری، شاخه مبانی نظری اسلام، دانشگاه قم

2 عضو هیات علمی دانشگاه قم، دانشکده معارف

چکیده

در فلسفه سیاست که در آن به مسائلی، نه با دغدغه­های کاربردی علم سیاست، بلکه مرتبط با جنبه­های نظری و مبنایی این علم پرداخته می­شود؛ نقش اراده مردم در فرآیند حاکمیت یکی از مباحث اساسی است. اهمیت این بحث، این سؤال را به‌طور جدی مطرح می‌­سازد که تحفظ همزمان بر نقش اراده الهی و اراده مردم در استقرار و بقای حاکمیت دینی از چه مبنای نقلی و عقلی برخوردار است؟
یافته­های نظری این پژوهش که با شیوه اسنادی و تبیینی و با بهره‌­گیری از ادله نقلی و عقلی حاصل شده است بدین قرار است که در مردم‌سالاری دینی از یک‌سوی مالکیت و حاکمیت حقیقی عالم هستی به‌ویژه انسان­‌ها از آن خداست و اسلام تنها آیین سامان­‌بخش حیات انسان در تمام عرصه‌­هاست و از دیگر سوی به اقتضای اراده تکوینی خداوند، انسان اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارد و حاکمیت اسلام تنها از رهگذر عمل به قوانین اسلام از روی اراده و اختیار انسان­‌هاست؛ اما این اختیار نه منشأ حقانیت و مشروعیت حاکمیت اسلام، بلکه خاستگاهِ عینیت و عامل بقای حاکمیت اسلام و حاکمان الهی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Traditionary and Rational Principles of Religious Democracy

نویسندگان [English]

  • ahmad aghaei meybodi 1
  • Muhammad Reza Karimi Vala 2
1 qome university
2 Qome university
چکیده [English]

In the philosophy of politics, in which it will be dealt with the practical implications of political science, not with its theoretical and fundamental aspects, one of the fundamental issues is the role of the will of people in the process of governance. The significance of this discussion seriously raises the question of how we can simultaneously base our assertion on the role of divine will and the people’s will in the establishment and survival of the religious government on the rational and rational basis.
The theoretical results of this research, which have been obtained through documentary and explanatory methods and using the narratives and rational arguments, is that in religious democracy, on the one hand, the real ownership of the world of existence, especially human beings, is God. And Islam is the only ritual of the organization of human life in all fields, and on the other hand, according to God's genetic will, man has the authority to determine his own destiny, and the rule of Islam is only through the exercise of the laws of Islam from the will of mankind, but this authority is not the source of the legitimacy and lawfulness of the sovereignty of Islam, but the origin of objectivity and the cause of the survival of the sovereignty of Islam and divine rulers.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Democracy
  • sovereignty of God
  • Islam
  • traditionary and rational basis