مفهوم متعارض امر سیاسی در انسان شناسی معاصر و انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)- قم

چکیده

امر سیاسی، مفهوم متعارضی است و زمانی که به رابطه متقابل انسان و سیاست (انسان شناسی سیاسی) می­اندیشیم، متعارض­تر می­نمایاند! از این رو، نوشتار حاضر تلاشی برای نقد روابط متضاد امر سیاسی و انسان سیاسی و ارائه نگاه جدید به آن است. در نیل به این هدف، عرضه تعریف از امر سیاسی و انسان سیاسی به گونه­ایی که راه را برای تبیین از انسان خطرناک، انسان خنثنی و انسان فعال، همواره کند، اجتناب ناپذیر است. امر سیاسی که بدون انسان، قدرت و دولت،  معنا نمی­یابد پس از طی وضع طبیعی هابزی و وضع مدنی روسویی میل به وضع اخلاقی اشمیتی نهاده است اما هنوز نمی­توان از آینده تثبیت شده آن سخن گفت. مقاله بر این نکته جدید پای می­فشارد که انسان سرگشته از وضع­های گذشته در میلی که در او به سوی وضع اخلاقی معاصر پیش آمده، تنها تعریفی مبهم از آن در ابعاد نظری قابل عرضه است اما این ابهام، مانع از اندیشیدن درباره آن نشده است. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Controversial Concept of Politics in Contemporary Anthropology and Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • morteza shirody
imam sadiq research instiute for islamic seicieces-qom
چکیده [English]

The political affair is a contradictory concept, and it is more controversial when it comes to the interaction between man and politics (political anthropology)! Hence, the present paper is an attempt to critique the conflicting relationships between the politics and political man and present a new look. In pursuit of this goal, the supply of a definition of politics and political human beings is inevitable in a way that makes it possible to explain the dangerous human being, the neuter human being and the active human being. The politics which does not make any sense without humanity, power, and government, after Hobbes's natural state of affairs and the social status of Rousseau, is approaching the Schmidty's ethics, but still it is not possible to speak of its consolidated future. The article insist upon this new point that a man who has disappointed from the past situations and in his desire for a contemporary ethical situation, has only a vague definition of its theoretical aspects, but this ambiguity has not prevented him from thinking about it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • political anthropology
  • natural state
  • civil status
  • and moral status