پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری‌گری بر گفتمان انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه معارف و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2 معاون پژوهشی دانشگاه معارف

3 داشجو

چکیده

بازتولید اندیشه «اخباری­‌‍‌گری» به عنوان یکی از مهمترین رقیب گفتمان انقلاب اسلامی، تهدیدی جدی برای این گفتمان محسوب می­‌شود. بر خلاف گفتمان انقلاب اسلامی، اخباریان با محدود کردن منابع استنباط احکام به احادیث و مخالفت با استفاده از عقل و اجتهاد و اجماع وارد عرصه تنگ نگرش به دین می­‌شوند که محصول آن محدود کردن دین به امور فردی خواهد بود.
بنابراین با توجه به نگرش حداقلی اخباریان به دین، پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری را در دو حیطه می­‌توان مورد بررسی قرار داد. 1. در حیطه اندیشه سیاسی بازتولید اندیشه اخباری منجر به ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست، ترویج اندیشه تعطیلی حکومت اسلامی در عصر غیبت، و تضعیف جایگاه ولی فقیه و اختیارات او خواهد شد. 2. در حیطه عمل سیاسی نیز بازتولید اندیشه اخباری­گری موجب خدشه در مقبولیت نظام، تقابل با نظام اسلامی و بی­اعتباری احکام حکومتی خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Consequences of Reproducing the Thinking of the Akhbari on the Islamic Revolution’s Discourse

نویسندگان [English]

  • Davood Feizafra 1
  • hoosen Arjeni 2
  • iesa molavi vardanjani 3
1 Ozvr heiat elmi azad shahre qods
2 معاون پژوهشی دانشگاه معارف
3 دانشجو
چکیده [English]

Reproduction of the concept of "Akhbari" as one of the main rivals of the discourse of the Islamic Revolution is a serious threat to it. Contrary to the discourse of the Islamic Revolution, the Akhbarians, by limiting the resources of deducing to the hadiths and opposing the use of reason and Ejtihad and consensus, would enter the limited realm of religious which will limit religion to individual affairs.
Therefore, in view of the minimalist attitude of the Akhbaris to religion, the political consequences of the reproduction of the thought of Akhbari can be examined in two areas: 1. In the field of political thought, the reproduction of Akhbari thought leads to the promotion of the idea of separation of religion from politics, the promotion of the idea of the closure of the Islamic state at the time of Imam’s absence, and the weakening of the position of the supreme leader and his authority. 2. In the field of political action, will undermine the acceptability of the Islamic system, the opposition to it and the unreliability of the government’s rules.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhbari
  • Discourse of the Islamic Revolution
  • Islamic Rule
  • Velayat-e faqih