بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه و اهل سنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی کرایش انقلاب اسلامی. دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اینکه نظریهولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه به شکل­گیری یک نظام سیاسی در اداره جامعه اسلامی منتهی شده است، این سوال رخ می­نماید که آیا فقه اهل سنت نیز نظریه خاصی در باب نظام سیاسی ارایه کرده است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا با تکیه بر نظریه ولایت فقیه و با تجمیع و نسبت سنجی دیدگاه­های اهل سنت در زمینه حاکمیت و نظام سیاسی در اسلام، میتوان به طرح و ارایه یک نظام سیاسی مطابق با اقتضایات جوامع اهل سنت دست یافت؟ این پژوهش که با روش استنادی، تحلیلی به سامان رسیده است می­کوشد با تکیه بر عناصر و مؤلفه­هایی ازمشابهت و تجانس در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت، از قبیل ضرورت وجود حکومت، ضرورت اجرای احکام، شوری، بیعت، اطاعت از حاکم، شرایط حاکم و... که در فقه شیعه و سنی مورد توجه و بررسی واقع شده­اند نوعی هم گرایی و تقارب را در نظریه ولایت فقیه، حد اقل بر اساس دیدگاه برخی از عالمان اهل سنت و مقایسه آن با آراء فقیهان شیعه، استنتاج نماید. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Velayat-e Faqih's Theory from Shiite’ and Sunnite’s Perspective A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Kalantari 1
  • s AL nabi 2
1 Tehran University
2 Ph.D. Student of Islamic Studies. University of Tehran
چکیده [English]

Assumed that the Velayat-e faqih’s theory of Shiite political thought has led to the construction of a political system for administration of the Islamic society, the question arises whether Sunni jurisprudence has also presented a particular theory of the political system or not. To state the matter differently, based on the theory of Velayat-e faqih and the accumulation and proportionality of Sunni perspectives in the field of governance and political system, is it possible to design and supply a political system in accordance with the requirements of the Sunni communities? This research, which has been prepared analytically, based on elements of consistency and similarity in Shiite and Sunni political jurisprudence, such as the necessity of the existence of a government, the requirement of executing sentences, council, allegiance, obedience to Ruler, ruling conditions, etc., which have been considered in Shiite and Sunni jurisprudence, it is possible to deduce a kind of convergence and conjunction in the theory of Velayat-e faqih, at least according to the viewpoints of some Sunni scholars and compare it with the views of the Shia jurisprudents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • province
  • jurisprudent
  • political jurisprudence
  • Shiite
  • Sunni