نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

چکیده

«انقلاب اسلامی ایران چرا و چگونه به پیروزی رسید؟» این سؤالی است که دهه­های متمادی و در زمان حاضر نیز مطرح بوده و پژوهشگران مختلف به دنبال پاسخی به آن برآمده­اند. تاکنون رویکردها و نسل­های متفاوتی از نظریات انقلاب اسلامی ایران متولد شده­اند که به تبیین­های متفاوتی در این زمینه پرداخته­اند. این پژوهش تمرکز خود را بر بررسی و تحلیل مقالات منتشر شده در 4 فصلنامه علمی - پژوهشی حوزه انقلاب اسلامی منتشر شده در ایران یعنی فصلنامه پژوهش­های انقلاب اسلامی، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی و فصلنامه پژوهش­نامه انقلاب اسلامی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1396 قرار داده است. هدف این پژوهش آن است که با بررسی مقالات منتشر شده دریابد که پژوهشگران ایرانی چه دلایلی را برای چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران برشمرده و پژوهشگران تولید کننده این ادبیات دارای چه ویژگی­هایی هستند؟ در واقع فرا تحلیل مطالعات حوزه چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دو بخش دانش پژوهشی و ویژگی­های پژوهش‌­گران، تمرکز اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Studies of the Islamic Revolution in Iran; Perspectives of Iranian Scholars on the Reasons and in the way of Triumph of Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • ali khajeh naieni 1
  • safiesadat hashemi 2
  • mahdi torkshavand 3

1 political science

2 phd student of political science, university of tehran

3 دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

چکیده [English]

"Why and how did the Islamic Revolution of Iran win?" This is a question that has been discussed for many decades and nowadays, and various scholars have sought to answer it. So far, different approaches and generations of views about the Islamic Revolution have been born and different explanations have been given in this regard. This research focuses on the study and analysis of articles published in the four scientific journals of the Islamic Revolution in Iran, namely, the Quarterly Journal of the Islamic Revolution, the Quarterly Journal of Islamic Revolution Approaches, Quarterly Journal of the Islamic Revolution Studies, and the Quarterly of the Islamic Revolution's Research from the beginning to the end of the publications of 2018 year. The purpose of this study is to review the published articles and find out what Iranian scholars have identified as to why and how the Islamic Revolution of Iran won, and what are the characteristics of the researchers who have produced this literature? In fact, the main focus of the present study is the transformation of the field studies and how the victory of the Islamic Revolution in Iran in two areas of research knowledge and characteristics of researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s Islamic Revolution
  • Islamic Revolution Studies
  • Iran
  • Researchers
  • articles