آسیب شناسی الگوی عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه مطهری و امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیاریار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

عدالت از کانونی­ترین آموزه­های قرآنی و اسلامی است که در اندیشه­های سیاسی اجتماعی رهبران انقلاب اسلامی همانند امام خمینی و شهید آیت الله مطهری بازتاب بسیاری یافته است. اما به رغم آن که شعار عدالت اجتماعی و اجرای آن از سیاست­های اصلی دولتهای بعد از انقلاب بوده، مسئله عدالت در کارنامه جمهوری اسلامی تا به امروز وضعیت مطلوبی نداشته است. بر این اساس، این پرسش مطرح میشود که چرا با همه سفارش­هایی که در آموزه­های دینی و تاکید رهبران انقلاب در باب عدالت اجتماعی و مباحث مربوط به آن وجود دارد عدالت در جامعه ما حضوری شایسته ندارد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه­ای تلاش میشود با تاکید بر عدالت از دیدگاه رهبران انقلاب اجرای برنامه­های توسعه دولتهای بعد از انقلاب مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته، تا میزان انحراف آن­ها از مفهوم عدالت از دیدگاه رهبران انقلاب روشن شود و آسیبهای ایجاد شده شناسایی و راه کارهای اصلاح برای تقویت و تداوم حیات و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هموار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Model of Justice in the Islamic Republic Administrations with Emphasis on Motahari and Imam Khomeini's Thoughts

نویسندگان [English]

  • jafar rezaei 1
  • ali alihosseini 2
  • javad Imamjomehzadeh 3
  • Alireza Aghahosseini 3
1 faculty pnu Iran
2 faculty university Isfahan
3 faculty university isfahan
چکیده [English]

Justice is one of the most attentive Qur'anic and Islamic instructions that have come to light in the political and social ideas of the leaders of the Islamic Revolution, such as Imam Khomeini and the martyr Ayatollah Motahari. But despite the fact that the slogan of social justice and emphasis on its implementation as one of the main policies of the post-revolutionary administrations, the issue of justice in the Islamic Republic's record has not been favorable to this day. Accordingly, the question arises why, with all the orders that religious teachings and the emphasis of the leaders of the revolution on social justice and its related issues, justice in our society has not got the deserved attention? In this paper, using a comparative analysis method, it is attempted by emphasizing justice from the viewpoints of the leaders of the revolution, to explore the implementation of post-revolutionary government development plans in order to clarify the extent of their divergence from the notion of justice from the point of view of the leaders of the revolution and to Identify the damage caused it and remedy the ways to strengthen and sustain the life of the Holy state of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Justice
  • developmental plans
  • pathology and revolution leaders