طراحی الگوی راهبردی - فرهنگی اقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی مبتنی بر اندیشه‏‌های مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره)، تهران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

3 میرمحمود سادات، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش سعی شده است با توجه به شش مفهوم اقتصادی - فرهنگی: 1. اقتصاد دفاع 2. قرآن و سنت 3. اندیشه رهبران انقلاب اسلامی 4. اقتضائات زمانی اقتصاد ج.ا. ایران 5. دانش و تجارب داخلی و بین ‏المللی در مفاهیم عملیاتی اقتصاد 6. اقتضائات اقتصادی - دفاعی ج.ا.ایران پژوهش‏­های پراکنده حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصادی - دفاعی را در 7 محور اصلی دسته‏­بندی و پس از تشریح هر یک، چارچوبی جامع از ارتباط این تحقیقات با مفهوم کلان اقتصاد دفاع ارائه شود.در شناسایی ابعاد 7 گانه تحقیقات این حوزه، از تحلیل داده‏­های میدانی و کتابخانه­‏ای استفاده شده است. در ادامه با رویکرد گروه کانونی ابتدا از طریق مصاحبه مجموعه نظرات افراد خبره دریافت و سپس دسته‏­بندى شد و در نهایت به صورت الگو مطرح گردید.در این تحقیق پژوهش­‏های پراکنده پیرامون حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصادی - دفاعی در 7 محور اصلی: تحقیقات با محوریت­‏های مفهوم کلان اقتصاد دفاع، مفهوم اقتصاد مقاومتی، تطبیق مدل‏­های اقتصادی غربی، اندیشه و سیره پیامبرa، علما و نخبگان، تحریم­‏های اقتصادی و پدافند اقتصادی دسته­بندی شد و الگوی راهبردی - فرهنگیاقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی ‏مبتنی بر اندیشه­‏های مقام معظم رهبری ارائه گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic-Cultural Model for Resistance-Economics Considering the Economic-Defense observations based on the Supreme Leader's Thoughts

نویسندگان [English]

  • AbasAli Farzandi Ardakani 1
  • Hossein Safari 2
  • Mir Mahmoud sadat 3
  • Hossein Bazargani 4
1 Assistant Professor, Shahid Mahallati Higher Education Complex, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc. Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Ph.D Student, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, we tried by focusing on six economic-cultural concepts, including: 1. Economics of Defense; 2. Quran and Sunnah; 3. The Thoughts of Islamic Revolution Leaders; 4. The Economy Requirements of Iran; 5. Domestic and International Knowledge and Experiences in Operational Concepts of Economy; 6. Iran's Economic-Defense contingencies to collect the dispersed researches on the field of economic resistance to classify them with an economic-defense approach into seven main axes and then to describe each one with a comprehensive framework for macroeconomic concept of defense. In identifying the seven dimensions of research in this area, field and library data analysis has been used. Later, with the focal group approach, received the expert comments and then categorized and eventually presented them as a model. In this research, dispersive researches on the field of resistance economy were classified with an economic-defense approach in seven main axes: research focused on the concept of defense-economics, the concept of resistance economy, the adaptation of Western economic models, the thought of the Prophet, the ulema and elites, economic sanctions and economic defense, and then was presented the strategic-cultural model of economic resistance with some economic-defense observations based on the ideas of the Supreme Leader. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics
  • Defense Economics
  • resistance economics
  • Resistance Economics with Economic-Defense Approach