نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی در دانشگاه لرستان

چکیده

 رابطۀ سیاست با زندگی اجتماعی دوسویه و متقابل است. یکی از طرف‌های مهم در این ارتباط، نخبگان و رهبران سیاسی هستند که نه در خلأ بلکه در یک محیط واقعیِ اجتماعی‌سیاسی پرورش یافته و فعالیت می‌کنند. اصولاً زندگی اجتماعی‌سیاسی به‌مثابۀ پدیده‌ای انضمامی، شناخت رهبران از خودشان و محیط پیرامون‌شان را شکل می‌دهد. در اینجا، سیاست نه پدیده‌ای ایدئالیستی، بلکه موضوعی است که وجه انضمامی و تجربی آن مقدم است. در این پژوهش، این موضوع را در ارتباط با یکی از مهم‌ترین رهبران سیاسی قرن بیستم میلادی بررسی می‌کنیم که نظام دینی بی‌سابقه‌ای را پایه‌گذاری کرد. در این چارچوب باید بررسی کنیم که زندگی اجتماعی‌سیاسی امام خمینی، آن‌گونه که واقعا موجود بوده است، چه تأثیری بر شکل‌گیری ایده‌های سیاسی و نیز مبارزات و فعالیت‌های سیاسی ایشان، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، داشته است. همچنین باید اهمیت این قضیه را در رهبری سیاسی امام خمینی در تاریخ معاصر ایران در نظر بگیریم. بر این اساس، پرسش مرکزی این پژوهش این است که چگونه زندگی سیاسی و شناختِ سیاسی به رهبری سیاسی امام خمینی در ایران معاصر شکل داده است؟ عمده‌ترین پاسخ فرضی ما به این پرسش این است که زندگی سیاسی امام خمینی از طریقِ موقعیت او در هستی اجتماعی و سیاسی‌اش به ایده اصلی حکومت اسلامی به شکل ولایت فقیه شکل داده است که تنها نمودها و جزئیات آن در اثر جابجایی در سلسله‌مراتب قدرت سیاسی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و رهبری این نظام تغییر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Political Life in Imam Khomeini's Leadership and Political Knowledge

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammadvahab nazarian 1
  • Gholamreza Khajehsarvi 2
  • mehdi Shahin 3
1 دانشجوی دوره دکتری
2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی در دانشگاه لرستان
چکیده [English]

Politics has a reciprocal relationship with social life. One of the most important parties in this relationship are political elites and leaders who grow and operate not in a vacuum but in a real socio-political environment. Basically, social-political life as a concrete phenomenon shapes leaders' understanding of themselves and their surroundings. Here, politics is not an idealistic phenomenon, but a matter of concrete and empirical value. In this study, we examine this issue in relation to one of the most important political leaders of the twentieth century who founded an unprecedented religious system. In this context, we must examine how the social and political life of Imam Khomeini, as he really existed, had an impact on the formation of his political ideas and his political struggles and activities, both before and after the victory of the Islamic Revolution. We must also consider the importance of this issue in the political leadership of Imam Khomeini in contemporary Iranian history. Accordingly, the central question of this study is how has political life and political cognition shaped the political leadership of Imam Khomeini in contemporary Iran? Our main hypothetical answer to this question is that the political life of Imam Khomeini, through his position in his social and political existence, has shaped the main idea of ​​Islamic State in the form of a supreme leader, whose only features and details are as a result of the shift in political power and establishment. The Islamic Republic's regime and its leadership have changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Knowledge
  • Imam Khomeini
  • Socio-Political Life
  • Political Existence
  • Islamic state
  • Jurisprudence