دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 7-231 
3. مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران

صفحه 81-102

مهدی بذرکار؛ مصطفی ملکوتیان؛ علی عسگری یزدی؛ محمداسماعیل نباتیان


5. تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه

صفحه 131-152

سید محمدرضا آیتی؛ کاظم ستایش؛ فرزانه سالم رهبر


7. طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

صفحه 179-196

محمد حسین فروزانفر؛ علی ملاحسینی؛ محمدعلی ریاحی؛ امیرعباس نجفی پور