دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 7-231 
4. طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

صفحه 92-113

محمد حسین فروزانفر؛ علی ملاحسینی؛ محمدعلی ریاحی؛ امیرعباس نجفی پور


8. مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران

صفحه 175-194

مهدی بذرکار؛ مصطفی ملکوتیان؛ علی عسگری یزدی؛ محمداسماعیل نباتیان


9. تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه

صفحه 195-219

سید محمدرضا آیتی؛ کاظم ستایش؛ فرزانه سالم رهبر