گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای
1. گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای

ناصر جمال زاده؛ جلال درخشه؛ سید مهدی موسوی نیا

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، صفحه 7-31

چکیده
  انقلابی‌گری از موضوعات بسیار مهم و قابل بررسی در حیطه اندیشه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است و ضرورت دارد از دریچه ارزش‌های بومی و اسلامی درباره آن سخن گفته شود، به همین سبب در مقاله حاضر به بررسی این ...  بیشتر
بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج گری گروها در دوره شکل گیری انقلاب اسلامی
2. بررسی نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج گری گروها در دوره شکل گیری انقلاب اسلامی

ملیحه حاجی حسن؛ زاهد غفاری هشجین

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، صفحه 32-53

چکیده
  انقلاب یکی از تحولات بزرگ اجتماعی است که آثار آن در تغییر جوامع بسیار تاثیر گذار است. از آنجا که رهبران در فرآیند انقلاب دارای سه نقش ایدئولوگ، بسج گری و بناینگذاری هستند، اما در طول مبارزات در نقش بسیج ...  بیشتر
خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سید باقر سید نژاد؛ نسیبه سلیمی

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، صفحه 54-73

چکیده
  قوانین اساسی به عنوان «متون مرجع» همواره در معرض خوانش، تفسیر و بازنگری هستند. اهمیت اساسی این موضوع در آن است که «ضعف» یا «قوت» این دسته از قوانین مادر، مستقیماً با نهادسازی به حوزه اجتماعی ...  بیشتر
آثار و نقش الیتیسم در توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور در عصر پهلوی دوم
4. آثار و نقش الیتیسم در توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور در عصر پهلوی دوم

سعید جهانگیری؛ ناصر گروسی

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، صفحه 74-95

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی فهم نخبگان و استعدادهای برتر از جایگاه خود در نظام اجتماعی ایران است؛.تحقیق حاضر که به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته، مشتمل بر دو بخش است این تحقیق به مبانی تئوریک نخبه گرایی، به ...  بیشتر
بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
5. بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

علی شیاری؛ محمد حسین فرهنگی

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، صفحه 95-108

چکیده
  نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی ریشه در حق حاکمیت ملت و اراده عمومی جامعه داشته و از طریق تعادل قوا و مهار قدرت توسط قدرت بدنبال جلوگیری از تمرکز قدرت می باشد. هرچند تمام این نظام ها مبتنی ...  بیشتر
بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن
6. بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن

سید حسن قاضوی؛ تورج سعیدی نسب؛ فرهاد پروانه

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، صفحه 109-123

چکیده
  گرچه تاکنون محققان به صورت جداگانه به بررسی ویژگی های جاهلیت اولی و مدرن پرداخته اند، اما کمتر به وجوه تمایز این دو جاهلیت توجه نموده اند، از این رو مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی می کوشد ابعاد، زوایا ...  بیشتر
راهکارهای رسانه ای باورپذیری کارآمدی انقلاب اسلامی ایران
7. راهکارهای رسانه ای باورپذیری کارآمدی انقلاب اسلامی ایران

مریم حایک

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، صفحه 124-143

چکیده
  کارآمدی «نظام جمهوری اسلامی» از عمده‌ترین مباحثی است که از آغاز دهه چهارم انقلاب مورد توجه جدی قرار گرفته است. بروز برخی سوء مدیریت‌ها همراه با تمرکز سیاست‌های خصمانه دشمنان بر اجرای استراتژی ...  بیشتر