دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهار 1399 
10. گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای

صفحه 201-223

ناصر جمال زاده؛ جلال درخشه؛ سید مهدی موسوی نیا