دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1399 
6. مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای

صفحه 131-153

سید سعید موسوی؛ محمداسماعیل نباتیان؛ ابراهیم کلانتری؛ جواد حق گو


7. چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

صفحه 155-174

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات


10. عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی

صفحه 204-225

علیرضا زرگر؛ اسماعیل کرم زاده؛ محمدرضا رفیعی دولت آبادی


12. تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن

بی بی سادات رضی بهابادی؛ آتنا بهادری؛ زینب پورکاویان