دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، پاییز 1399 
4. بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان

صفحه 80-99

ملک یحیی صلاحی؛ نیلوفر چینی چیان؛ صادق زیباکلام؛ ابوالقاسم طاهری


6. راهبری حکمرانی مطلوب ایرانی- اسلامی در اندیشه سیاسی استاد مطهری

صفحه 118-138

روح الله صفریان گرمه خانی؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ ملیحه رمضانی


8. تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب

صفحه 163-182

محسن عابدی‌درچه؛ بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد


9. شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

صفحه 183-204

احد داوری چلقائی؛ مهدی باکویی


10. مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای

صفحه 205-225

عبدالشریف ولدبیگی؛ حسن مجیدی؛ علیرضا ازغندی