دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 40، اردیبهشت 1401 
8. تربیت لقمانی در سیره امامین انقلاب اسلامی، در رهیافت قرآن کریم

مهدی افچنگی؛ عباسعلی علی محمدی؛ ارسطو میرانی؛ سید رضا موسوی


10. بررسی ایده مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره)

بهرنگ قربانی؛ حمیدرضا حقیقت؛ سیدمحمدکاظم کاوه پیش قدم