دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، بهار 1395 
1. نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه

صفحه 9-26

سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ احسان لشکری؛ مسعود جاسم نژاد


5. جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی

صفحه 121-144

دکتر محمدباقر خرمشاد؛ مجید نجات‌پور


8. فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی

صفحه 207-228

ابراهیم کلانتری؛ امیرعلی کتابی