بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال‌های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان‌های سیاسی – فکری آن دوره
2. بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال‌های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان‌های سیاسی – فکری آن دوره

عبدالرحمان حسنی‌فر؛ سیدمصطفی تقوی مقدم

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، صفحه 1-21

چکیده
  این نوشته در پی بررسی نسبت میان نهضت سال­های 1357-1356 ایران با آراء و مواضع جریان‌های سیاسی- فکری آن دوره هاست. بدین‌منظور، پس از طرح مسئله، ابتدا به وضعیت عمومی کشور در آن مقطع تاریخی اشاره شد. سپس آرا ...  بیشتر
استراتژی‌های غیریت‌ساز با آمریکا در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی
3. استراتژی‌های غیریت‌ساز با آمریکا در گفتمان‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی

رضا سلیمانی

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، صفحه 23-50

چکیده
  وجود دگر یا دشمنی به نام ایالات متحده آمریکا یکی از متغیرهای ثابت و معناساز حاکم بر سیاست خارجی ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران تا کنون بوده است. سایه این غیر بر سر تصمیمات خارجی به قدری جدی است که ...  بیشتر
بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
4. بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

حسن اسماعیلی

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، صفحه 51-60

چکیده
  این نوشتار تأثیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در بیداری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد . شوه کار در این پژوهش بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای با مراجعه به آثار به‌جای مانده از ایشان اعم از سخنرانی، پیام، ...  بیشتر
شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره))
5. شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره))

سیروس قنبری؛ کاظم منافی

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، صفحه 61-86

چکیده
  بررسی ابعاد گوناگون شخصیت علمی ‌و معنوی و بازخوانی اندیشه­های حکومتی و مدیریتی امام خمینی(ره) و معرفی آن به نسل­های آینده وظیفه­ای خطیر برای نخبگان و فرهیختگان علمی‌و پژوهشگران کشور است، تا از ...  بیشتر
مبانی قرآنی جواز مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران
6. مبانی قرآنی جواز مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران

علی شریفی

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، صفحه 87-108

چکیده
  بر اساس آیات قرآن کریم، زن و مرد هر دو از یک هویت و حقیقت انسانی واحد و یکسان برخوردارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.در این پژوهش با بررسی تفسیری برخی آیات مرتبط با جایگاه و شئون زنان، برداشت‌های نادرست ...  بیشتر
منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن
7. منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، صفحه 109-137

چکیده
  این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی آن است با تأکید بر آیات قرآنی ضمن پاسخگویی به چیستی جنگ نرم، الگوی جنگ نرم را در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی فهم و تحلیل نماید و در ادامه مبانی و مؤلفه‌های ...  بیشتر
اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی)
8. اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی)

عباس اسدی؛ سید مهدی رضوی

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، صفحه 139-156

چکیده
  اعتماد سیاسی امری ذهنی و برآیند نگرش شهروندان یک جامعه سیاسی نسبت به ماهیت و رفتار نظام سیاسی جامعه و پیش بینی آینده سیاسی نظام است. بخشی قابل توجهی از احساس اعتماد سیاسی در فضای رقابت رسانه ها شکل می ...  بیشتر
نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران
9. نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران

غلامرضا عراقی

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، صفحه 157-179

چکیده
  با وجود گذشت بیش از سه دهه از وقوع انقلاب اسلامی ایران و تأکیدات مکرر سران انقلاب بر سیاست صدور انقلاب هنوز این هدف به‌صورت مطلوب محقق نشده است (تاریخچه). بنابراین بررسی اینکه چرا صدور انقلاب به کندی پیش ...  بیشتر
گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران
10. گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران

عین­ اله کشاورز ترک

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، صفحه 181-205

چکیده
  شهر در گفتمان انقلاب اسلامی، هنوز جایگاه نظری و عملی خویش را برای تصویرپردازی آرمان شهر، نیافته است. آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری بر مبنای شکل‌دهی جدید برنامه‌ریزی از طریق فرهنگ جامعه اسلامی ایرانی ...  بیشتر
نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن
11. نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن

سید محمد موسوی؛ محسن باقری فر

دوره 4، شماره 14 ، پاییز 1394، صفحه 207-229

چکیده
  بدون شک انقلاب اسلامی ایران یکی از مؤثرترین تحولات در دهه‌های اخیر خاورمیانه محسوب می‌شود، و روح و اندیشه این انقلاب در بسیاری از تحولات منطقه‌ای به‌طور چشمگیری تأثیرگذار بوده است. با توجه به اهمیت ...  بیشتر