دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 7-213 
10. نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی

صفحه 195-213

سید محمد موسوی؛ سید محمدرضا موسوی؛ حسینعلی توتی