برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی+)
1. برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی+)

عبدالحسین خسروپناه؛ محمدتقی کریمی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، صفحه 7-28

چکیده
  از آنجا که دست‌یابی استیون لوکس به نظریه قدرت رادیکال در پرتو پیروی از مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی است، با یافتن این مبانی و جایگزینی آنها با مبانی دینی، اصل نظریه نیز تغییر یافته ...  بیشتر
رونمایی از چهره خصوصی دولت در اندیشه سیاسی ـ اخلاقی امام خمینی+
2. رونمایی از چهره خصوصی دولت در اندیشه سیاسی ـ اخلاقی امام خمینی+

محمدجواد نوروزی؛ سید محمد معصومی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، صفحه 29-48

چکیده
  چهره خصوصی دولت و حاکمیت از آن جهت که مبتنی بر اصول و مبانی سیاست به معنای مدرن، غیر الهی و شیطانی است و در تعارض شدید با اخلاق سیاسی مبتنی بر اندیشه‌های دینی می باشد در آراء و اندیشه سیاسی امام نفی شده ...  بیشتر
مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن
3. مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن

نجف لک‌زایی؛ علی‌اکبر باقری

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، صفحه 49-70

چکیده
  امام خمینی هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل، پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «ولایت مطلقه فقیه» استوار کرده و الگوی حکومت اسلامی را با تولی و ولایت سیاسی فقیه جامع الشرائط ترسیم کرد و نقش و جایگاه ...  بیشتر
انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری
4. انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری

منوچهر محمدی؛ محمد قربانی گلشن‌آباد

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، صفحه 71-88

چکیده
  این مقاله در ابتدا به مباحث «انقلاب»، «اقسام انقلاب»، «انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی؟» به طور اختصار از منظر شهید مطهری و با عنایت به کتاب پیرامون جمهوری اسلامی ایشان پرداخته و سپس ...  بیشتر
تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی
5. تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی

محمد باغستانی کوزه‌گر؛ علیرضا محمدی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، صفحه 89-110

چکیده
  کارآمدی سیاسی و تلاش برای تحقق اهداف نظام سیاسی، مورد تأکید حضرت امام خمینی+ است. ایشان در کارآمدی سیاسی، همواره بر لزوم انجام وظایف و تکالیف الهی که بر عهده کارگزاران و دولتمردان و بخش‌های مختلف جامعه ...  بیشتر
بیداری اسلامی و تغییر در هندسه قدرت در منطقه
6. بیداری اسلامی و تغییر در هندسه قدرت در منطقه

مصطفی ملکوتیان

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، صفحه 111-124

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران نقطه آغازی بر بیداری اسلامی در میان مسلمانان در جهان به ویژه منطقه خاورمیانه گردید که انقلاب‌های کنونی در جهان عرب از نمودهای آن است. نتایج  ناشی از این انقلاب‌ها تاکنون تغییراتی ...  بیشتر
انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در لبنان
7. انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در لبنان

غلامرضا خواجه سروی؛ مریم رحمنی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، صفحه 125-146

چکیده
  دغدغه اصلی پژوهش حاضر پاسخ‌گویی به این سؤال بوده که انقلاب اسلامی ایران چه بازتابی بر گفتمان سیاسی شیعه در لبنان داشته است؟ به همین منظور تلاش شد با کاربست دو روش گفتمان لاکلا و موف و نظریه پخش، مدلی ...  بیشتر
بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی)
8. بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی)

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمدرضا امیرزاده

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، صفحه 147-168

چکیده
  در این مقاله با نگاه مختصر به گذشته روابط ایران و عراق و با توجه به این پیش‌فرض که در بررسی روابط ایران و عراق باید بین روابط سیاسی از یک‌سو و روابط فرهنگی از سوی دیگر تمایز قائل شد، به بررسی این فرضیه ...  بیشتر
اعتبارسنجی اهداف مطلوب انقلاب اسلامی در برنامه درسی دروس معارف اسلامی (صاحب‌نظران، اساتید، دانشجویان)
9. اعتبارسنجی اهداف مطلوب انقلاب اسلامی در برنامه درسی دروس معارف اسلامی (صاحب‌نظران، اساتید، دانشجویان)

ابوالفضل خوشی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، صفحه 169-194

چکیده
  در بخش اول پژوهش با مطالعه اسناد و مدارک بالا دستی، اهداف مطلوب شناسایی گردید و داده‌ها موضوع‌بندی و به 385 کد اولیه تقسیم گردید و از طریق مقوله بندی و موضوعات اساسی (Theme) اهداف مطلوب بر اساس منابع پژوهش ...  بیشتر
نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی
10. نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی

سید محمد موسوی؛ سید محمدرضا موسوی؛ حسینعلی توتی

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، صفحه 195-213

چکیده
  این مقاله در پی تبیین نقش دین مبین اسلام و انقلاب اسلامی ایران در شکل‌گیری هویت جوان ایرانی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ملت ایران ملتی مستقل، آزاد  و هوشمند و به شدت به هویت ملی و اسلامی خود ...  بیشتر