کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی
1. کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی

محسن قمی؛ سید مهدی فقیهی واعظی

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، صفحه 7-24

چکیده
  نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا فقه سیاسی شیعه کارامدی و توانمندی لازم برای حل معضلات اجتماعی و نوظهور سیاسی،در عصر مردم سالاری دینی را دارد؟در پاسخ به پرسش مزبور این فرضیه را مطرح ...  بیشتر
رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی
2. رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی

سید حمیدرضا میرعظیمی؛ محسن جمشیدی کوهساری

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، صفحه 25-50

چکیده
  با ورود لفظ نمایندگی سیاسی هم زمان با دوران مشروطه،مباحث زیادی ب سر ماهیت نمایندگی سیاسی مطرح شده که مهم ترین آنها حول محور وکیل بودن یا نبودن نمایندگی سیاسی بوده است.در یک تقسیم کلی می توان اقوال علما ...  بیشتر
جستاری بر دموکراسی غربی با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
3. جستاری بر دموکراسی غربی با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

محمدرضا کریمی والا

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، صفحه 51-76

چکیده
  نوشتار حاضر،عهده دار وانمایی ریشه های نگاه غرب مبنی بر ترادف مشروعیت حکومت با پذیرش و رای اکثریت است که مقبول اندیشوران سیاسی و حقوقی غرب و الگویی بی بدیل برای نظامهای سیاسی تلقی گردیده است تا با نظر ...  بیشتر
بررسی تاثیرات انتظارات سیاسی بر اعتماد مردم نسبت به مسئولان(بررسی موردی شهر تهران)
4. بررسی تاثیرات انتظارات سیاسی بر اعتماد مردم نسبت به مسئولان(بررسی موردی شهر تهران)

کیومرث اشتریان؛ محمدرضا امیر زاده

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، صفحه 77-96

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی نقش و تاثیر انتظارات سیاسی مردم بر اعتماد آنها به مسئولان می پردازد.در این تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه استفاده شده است.مسئله محوری که در این تحقیق به دنبال بررسی آن بودیم ...  بیشتر
تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی
5. تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی

اکبر طلابکب طرقی؛ فیروز اصلانی

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، صفحه 97-122

چکیده
  در این مقاله ضمن بررسی مشروح مذاکرات اصل هشتم قانون اساسی و نظریات فقهی در مورد نهاد مجری و کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر،رویکردهای موجود در مورد نحوه تحقق این فرضیه در قالب دو دیدگاه"لزوم ایجاد ...  بیشتر
بررسی ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
6. بررسی ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

رشید جعفر پور؛ ایمان حسین قزل ایاق

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، صفحه 125-152

چکیده
  سوال اصلی مقاله این است که چه عواملی در پایداری و یا ناپایداری ائتلاف های سیاسی در دوره جمهوری اسلامی،موثر بوده اند.در بررسی کلی از تحولات سیاسی-اجتماعی دوره جمهوری اسلامی،به طور کلی میتوان نوعی ناپایداری ...  بیشتر
وضعیت سنجی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی(قوت ها و ضعف ها،فرصتها و تهدیدها)
7. وضعیت سنجی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی(قوت ها و ضعف ها،فرصتها و تهدیدها)

صادق سلیمی بنی

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، صفحه 153-180

چکیده
  شناسایی نقاط قوت و ضعف و تشخیص فرصت ها و درک تهدیدات،از مهمترین مولفه های اثرگذار بر امنیت ملی کشورها است.از این رو کشف و استخراج متغیرهای چهارگانه مذکور ارتباط تنگاتنگی با تامین یا کاهش و حتی از میان ...  بیشتر
سناریوهای آینده حکمرانی جهانی،پیامدهای محتمل برای جمهوری اسلامی ایران
8. سناریوهای آینده حکمرانی جهانی،پیامدهای محتمل برای جمهوری اسلامی ایران

احمدرضا توحیدی

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، صفحه 181-198

چکیده
  نویسنده در این مقاله با تبیین مفهوم حمکرانی جهانی،سناریوهای محتمل در مورد آینده روند حکمرانی جهانی را با تکیه بر گزارش های معتبر آینده پژوهی استخراج کرده و تاثیرات احتمالی تحقق هر یک از این سناریوها ...  بیشتر
درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب)
9. درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب)

عباسعلی فرزندی اردکانی

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، صفحه 199-226

چکیده
  در این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی به تبیین هدف ،ابزار و خط مشی مورد توجه امام(ره) در مورد صدور انقلاب پرداخته خواهد شد.در اندیشه امام(ره) اهداف صدور انقلاب شامل:پیاده کردن اهداف بین المللی اسلام،زمینه ...  بیشتر
انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان
10. انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان

محمدعلی میرعلی

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، صفحه 227-250

چکیده
  این نوشتار به دنبال بررسی این سوال است که انقلاب اسلامی ایران چه نقشی در شکل گیری حزب الله لبنان داشته است؟در پاسخ سوال یاد شده تمامی عوامل و زمینه هایی که در شکل گیری این حزب موثر بوده مورد بررسی و ارزیابی ...  بیشتر