جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1. جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محسن قمی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، صفحه 7-34

چکیده
  مقاله حاضر به بازخوانی نقش مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است و بر این باور است که در قانون اساسی از نظر هستی‌شناسی، حقیقت رأی مردم پذیرفته شده و از نظر معرفت‌شناختی نیز امکان وصول به آن حقیقت ...  بیشتر
جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی+
2. جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی+

سید حمیدرضا میرعظیمی؛ محسن جمشیدی کوهساری

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، صفحه 35-58

چکیده
  این مقاله به بررسی جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی می‌پردازد. برخی قائل به تطبیق مفهوم نمایندگی مجلس با وکالت در شرع هستند و در مقابل، برخی این تطبیق را به دلایل زیادی رد می‌کنند. در این بین امام ...  بیشتر
امنیت اخلاقی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
3. امنیت اخلاقی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

یوسف ترابی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، صفحه 59-88

چکیده
  از جمله اصطلاحات جدیدی که در خانواده واژگان امنیتی طی دهه اخیر شایان توجه به نظر می‌رسد، اصطلاح «امنیت اخلاقی» ابداعی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است. بررسی محقق حاکی از این ...  بیشتر
تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران
4. تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران

غلامرضا خواجه‌سروی؛ وحیده احمدی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، صفحه 89-108

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران را می‌توان نمونه بارز و بدیهی انقلاب‌های مانا به شمار آورد؛ چراکه ثبات در انقلاب ایران با گذشت زمان، ارتقا یافته و حمایت مردمی نیز در هر دوره‌ای به فراخور شرایط و بستر سیاسی، اجتماعی ...  بیشتر
مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
5. مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بهرام اخوان کاظمی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، صفحه 109-138

چکیده
  مقاله حاضر، به دنبال پاسخ به این سؤال است که مفهوم نظری و عملی کارآمدی و کارایی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به چه معنا و دارای چه شاخصه‌ها و تمایزاتی است و از سویی چه راهکارهایی برای ...  بیشتر
الگوی نظام‌سازی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی مردم سالاری دینی ایران
6. الگوی نظام‌سازی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی مردم سالاری دینی ایران

محمدرضا مجیدی؛ حدیث اقبال

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، صفحه 139-164

چکیده
  نظام‌ها، متشکل از نهادها، و نهادها متشکل از ساختارها هستند، ازاین‌رو تبیین یک الگوی نظام‌سازی نیازمند بررسی نهادها و ساختارهای موجود در آن است. هر تعریفی از مردم سالاری دربرگیرنده دو مبنای «مشارکت» ...  بیشتر
مبانی حکمت متعالیه برای اداره امور انسان در تراز انقلاب اسلامی و تأملاتی آسیب‌شناسانه در توسعه غیر متألهانه
7. مبانی حکمت متعالیه برای اداره امور انسان در تراز انقلاب اسلامی و تأملاتی آسیب‌شناسانه در توسعه غیر متألهانه

مجتبی زارعی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، صفحه 165-188

چکیده
  سؤال اصلی در این نوشتار آن است که با توجه به مرکب بودن ساختار وجودی انسان از روح و بدن آیا سیاست و حکمت عملی متکفل امور او می‌تواند تک ساحتی و تک بعدی باشد؟ با توجه به این پرسش بنیادی و سؤال اصلی در مقاله ...  بیشتر
بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی
8. بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی

عبدالله عطایی؛ بهزاد قاسمی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، صفحه 189-212

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی مهم‌ترین تحولات نهضت روحانیت ایران در طول دوره پهلوی می‌پردازد. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که نهضت روحانیت ایران در اواخر دوره پهلوی به رهبری امام خمینی چگونه ...  بیشتر
جامعه‌شناسی سیاسی روحانیت (روند قدرت‌یابی روحانیت شیعه از انزوا تا کسب قدرت)
9. جامعه‌شناسی سیاسی روحانیت (روند قدرت‌یابی روحانیت شیعه از انزوا تا کسب قدرت)

سید مرتضی هزاوه‌ای؛ صادق میرویسی نیک

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، صفحه 213-236

چکیده
  فهم تاریخ سیاسی ایران و تحولات آن بدون در نظر گرفتن روحانیان شیعه به عنوان قدرتمندترین نیروی جامعه مدنی ایران امری ناممکن است. این مقاله به دنبال بررسی علل سیاسی شدن روحانیت شیعه در تاریخ ایران از منظر ...  بیشتر
مبانی و اصول حاکم بر نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی از منظر امام خمینی
10. مبانی و اصول حاکم بر نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی از منظر امام خمینی

عباسعلی فرزندی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، صفحه 237-262

چکیده
  در این مقاله به بررسی مبانی و اصول حاکم بر نظریه نهضتی امام خمینی+ پرداخته می‌شود. در دیدگاه امام خمینی+ آگاهی و بیداری ملت‌ها نسبت به وضعیت نامطلوب تحمیلی، هدایت آگاهانه و مدبرانه پیروان نهضت توسط ...  بیشتر