دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 246-706 
3. بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی

صفحه 55-73

سید روح اله دهقان باغی؛ کرم سیاوشی؛ مهدی احمدی


4. تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی

صفحه 73-96

محسن رضائی جعفری؛ علیرضا آقاحسینی؛ علی علی حسینی؛ محمدرضا دهشیری


6. جریان‌ شناسی نواندیشی در فقه سیاسی شیعه با تأکید بر آراء شیخ اسماعیل محلاتی

صفحه 121-152

حمید سعیدی جوادی؛ علی اکبر امینی؛ محمد رضا مایلی؛ سید محمدناصر تقوی


10. عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز

صفحه 225-242

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی