یعقوب توکلي      |    استاديار دانشگاه معارف اسلامي

غلامرضا خواجه سروی       |    دانشیار دانشگاه علامه طباطبايی

عبدالرضا سیف     |    استاد دانشگاه تهران

محمد شفیعی‌فر    |    استادیار دانشگاه تهران

رحیم عیوضی      |    دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

یحیی فوزی       |    دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

ابراهیم کلانتری   |    دانشيار دانشگاه تهران

محمدرضا مجیدی   |    دانشیار دانشگاه تهران

مصطفی ملکوتیان  |    استاد دانشگاه تهران

شناسنامه نشریه

- صاحب امتیاز:

انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

- مدیر مسئول:

دکتر ابراهیم کلانتری

-  سردبیر:

دکتر محمدرضا مجیدی

-  دبیر تحریریه:

علی اصغر کتابی

-  شاپا چاپی:

2322-2573

نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، نبش کوچه رهنما، پلاک ۳۰، طبقه اول

تلفن: 09124037034

Email : info@roir.ir