داوران ارزیاب فصلنامه :

  • دکتر غلامرضا خواجه سروی
  • دکتر جلیل دارا
  • دکتر محمدعلی حسین زاده
  • دکتر یعقوب توکلی
  • دکتر محمد جواد هراتی
  • دکتر مصطفی ملکوتیان
  • دکتر رشید جعفر پور
  • دکتر بهرام اخوان کاظمی
  • دکتر الهه وکیلی

شناسنامه نشریه

- صاحب امتیاز:

انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

- مدیر مسئول:

دکتر ابراهیم کلانتری

-  سردبیر:

دکتر محمدرضا مجیدی

-  دبیر تحریریه:

علی اصغر کتابی

-  شاپا چاپی:

2322-2573

نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، نبش کوچه رهنما، پلاک ۳۰، طبقه اول

تلفن: 09124037034

Email : info@roir.ir