دوره دهم پاییز 1393

فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش‌های انقلاب اسلامی

انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

سال سوم / پاييز 1393 / شماره 10

 دانلود فصلنامه به صوررت یکجا با حجم 1.7 مگابایت

 جلد فصلنامه با کیفیت بالا با حجم  5.6 مگابایت

شناسنامه نشریه

- صاحب امتیاز:

انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

- مدیر مسئول:

دکتر ابراهیم کلانتری

-  سردبیر:

دکتر محمدرضا مجیدی

-  دبیر تحریریه:

علی اصغر کتابی

-  شاپا چاپی:

2322-2573

نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، نبش کوچه رهنما، پلاک ۳۰، طبقه اول

تلفن: 09124037034

Email : info@roir.ir